Privatlivspolitik for jobansøgere

Læs mere nedenfor.

HKScan Denmark A/S (“HKScan”, “vi”, “os”), som du søger job hos, er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger som jobansøger.

På denne side beskriver vi, hvordan vi indsamler, behandler, opbevarer og deler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar person.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har iværksat en række foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet, og at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende ret, samt vores interne regler og procedurer.

Vi indsamler normalt dine personoplysninger direkte fra dig under ansættelsesprocessen, fx når du sender os din ansøgning via vores hjemmeside, de ting du fortæller os under jobsamtale, eller når du kontakter os via telefon, e-mail eller på anden måde. Derudover kan dine personoplysninger indsamles på følgende måder:

Personoplysninger, som vi indsamler eller genererer automatisk, fx når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk personoplysninger (såsom onlineidentifikatorer) om dig og dit besøg (læs mere om behandlingen af ​​dine personoplysninger på vores hjemmeside her).

Personoplysninger, som vi indsamler fra andre kilder, fx personoplysninger, som vi modtager fra udbydere af personlighedstests og egnethedsvurderinger, personoplysninger vi modtager fra rekrutteringsbureauer, samt personoplysninger som vi indhenter fra din tidligere arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, fx anbefalinger.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Administration af rekrutteringsprocessen

Når du sender din jobansøgning til os via vores hjemmeside eller via e-mail, behandler vi dine personoplysninger med det formål at modtage, opbevare og håndtere din ansøgning, så vi også kan tage dig i betragtning i løbet af rekrutteringsprocessen. Du kan ansøge direkte til en stilling eller sende en uopfordret ansøgning.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitets- og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om ansættelse og uddannelse
 • Licenser og certifikater
 • Oplysninger om stilling
 • Oplysninger om evner og egenskaber
 • Billed- eller videomateriale
 • Andre oplysninger, som du giver til os

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at administrere ansættelsesprocessen og for at vi kan tage dig i betragtning. Når du ansøger om et job hos os, kan du med rimelighed forvente, at vi behandler de beskrevne personoplysninger til de nævnte formål, da de personoplysninger, vi behandler, ofte bruges personoplysninger i rekrutteringsprocesser.

 • Anbefalinger indhentet fra tidligere arbejdsgiver
 • Anbefalinger indhentet fra uddannelsesinstitutioner

Samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Vi tager kun kontakt til dine tidligere arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutioner, hvis du giver dit samtykke.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger slettes når rekrutteringsprocessen er overstået, men hvis du giver dit samtykke, vil vi gerne opbevare din ansøgning i op til 6 måneder. Hvis du bliver ansat hos HKScan, vil personoplysningerne blive opbevaret som en del af din personalemappe under hele din ansættelse, og i op til 5 år efter dit ansættelsesforhold ophører.

 

Vurdering af din evne til at udføre det relevante arbejde (personligheds- og færdighedstests)

Vi kan behandle dine personoplysninger i forbindelse med personligheds- og færdighedstests, når vi modtager erklæringer om sådanne vurderinger fra udbydere af disse tests, for at evaluere og fastlægge din evne til at udføre det pågældende arbejde og/eller for at evaluere dit behov for yderligere træning, uddannelse eller anden faglig udvikling.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitets- og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om stilling
 • Personligheds- og færdighedstest
 • Oplysninger fra jobsamtale

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at kunne vurdere og fastslå din evne til at udføre det pågældende arbejde og/eller for at vurdere dit behov for yderligere træning, uddannelse eller anden faglig udvikling.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger slettes når rekrutteringsprocessen er overstået, men hvis du giver dit samtykke, vil vi gerne opbevare din ansøgning i op til 6 måneder. Hvis du bliver ansat hos HKScan, vil personoplysningerne blive opbevaret som en del af din personalemappe under hele din ansættelse, og i op til 5 år efter dit ansættelsesforhold ophører.

 

Vurdering af ansøgningen, med henblik på at træffe en beslutning

Vi behandler dine personoplysninger når vi vurderer dine færdigheder, kompetencer og interesser samt oplysninger fra anbefalinger og jobsamtaler, for at være i stand til at træffe en beslutning om den bedst egnede jobansøger til den aktuelle stilling.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitets- og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om stilling
 • Oplysninger om ansættelse og uddannelse
 • Licenser og certifikater
 • Oplysninger om evner og egenskaber
 • Oplysninger du giver os under en jobsamtale

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at kunne træffe en beslutning om, hvem der er den mest passende ansøger.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger slettes når rekrutteringsprocessen er overstået, men hvis du giver dit samtykke, vil vi gerne opbevare din ansøgning i op til 6 måneder. Hvis du bliver ansat hos HKScan, vil personoplysningerne blive opbevaret som en del af din personalemappe under hele din ansættelse, og i op til 5 år efter dit ansættelsesforhold ophører.

 

Kommunikation om ledige stillinger

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du ønsker at modtage oplysninger om karrieremuligheder hos os ved at give dine kontaktoplysninger på jobmesser eller til arrangementer, der er arrangeret i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, eller når du abonnerer på mailliste med jobopslag via vores hjemmeside.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitets- og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om stilling

Samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen er nødvendig for at vi kan sende dig meddelelser om jobmuligheder hos HKScan, som du anmoder om.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares så længe du er skrevet op til nyhedsbrevet. Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke til nyhedsbrevet tilbage (du kan trække samtykket tilbage ved at klikke på linket i nyhedsbrevet eller ved at kontakte os, som beskrevet i denne privatlivspolitik).

Hvis det er nødvendigt, deler vi dine personoplysninger med andre. Disse modtagere er selv dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger, medmindre andet er angivet.

Vi deler dine personoplysninger med:

Tjenesteudbydere

For at kunne gennemføre vores behandling af dine personlige oplysninger, deler vi dem med virksomheder, der leverer os tjenester, såsom IT, hosting, leverandører af personligheds- og egnethedstests, rekrutteringsbureauer, mv. Disse virksomheder kan kun behandle dine personoplysninger efter vores instruktioner og må ikke bruge dem til deres eget formål. De er også underlagt lovmæssige og kontraktligt krav om at beskytte dine personoplysninger. HKScan er dataansvarlig med hensyn til ovennævnte behandling af personoplysninger udført af leverandører, på vores vegne.

Andre modtagere

I visse tilfælde deler vi, hvis det er nødvendigt, dine personoplysninger med andre modtagere til bestemte formål (fx for at opfylde vores retlige forpligtelser eller til at forsvare retskrav). Disse modtagere er databehandlere for behandling af personoplysninger.

 

Recipient

Purpose

Legal basis for the transfer

Selskaber i HKScan koncernen

Vi kan dele nødvendige personoplysninger med andre selskaber i HKScan koncernen, fx hvis de hjælper med at administrere ansættelsesprocessen eller hvis vi tror, at du er egnet til en stilling hos et andet selskab i koncernen.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser i forhold til administration af rekrutteringsprocessen eller til at finde en passende ansat.

Domstole, modparter, etc.

Hvis vi har brug for at fastslå eller forsvare et retskrav, kan vi dele dine personoplysninger med andre parter.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at fastslå eller forsvare retskrav.

Retshåndhævende myndigheder, fx politiet

Vi deler dine personoplysninger med retshåndhævende myndigheder, fx politiet, hvis vi er retligt forpligtet til at dele oplysningerne.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Vi stræber altid efter at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS, så du kan føle dig sikker på, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet. Dog kan dine personoplysninger lejlighedsvis overføres til og behandles i et land uden for EU/EØS af vores tjenesteudbydere. For at beskytte dine personoplysninger, sikrer vi altid, at der foreligger tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger, såsom dataoverførselsaftaler, som kræver, at modtageren beskytter personoplysningerne på samme måde som vi gør. Oplysninger om de lande, hvor vi eventuelt overfører dine personoplysninger til, samt de implementerede sikkerhedsforanstaltninger, kan fås ved at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor).

Ifølge de persondataretlige regler, har du visse rettigheder, når vi behandler ​​dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde dine rettigheder. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du send en anmodning via vores privatlivs-hjemmeside eller ved at kontakte os på privacy@hkscan.com.

Du har ret til:

Få indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan anmode om en kopi af dine personoplysninger via vores privatlivs-hjemmeside, som kan findes her. Vi vil imødekomme din anmodning, medmindre vi har lovlige grunde til ikke at udlevere dine personoplysninger, eller hvis udlevering af disse vil påvirke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Berigtigelse af dine personoplysninger

Du har derudover ret til at anmode om, at forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettes eller fuldstændiggjort.

Trække dit samtykke tilbage

I det omfang vi er afhængige af dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, har du ret til, når som helst, at trække dit samtykke tilbage.

Gøre indsigelse mod behandlingen

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger baseret på en legitim interesse af grunde, der vedrører din særlige situation. I sådan en situation vil vi stoppe med at bruge dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på en legitim interesse, medmindre vi kan vise, at den legitime interesse overstiger din interesse i privatliv, eller brugen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Sletning af dine personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes. Vi kan dog ikke slette dine personoplysninger, hvis vi eksempelvis er forpligtet i henhold til lov til at opbevare dem.

Begrænsning af brugen af ​​dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænset. Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses, må vi kun, bortset fra lagring, behandle dine personoplysninger med dit samtykke, for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav, eller for at forsvare andres rettigheder.

Overfør dine personoplysninger (dataportabilitet)

Endelig har du ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi lagrer om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet omfatter kun personoplysninger, som du selv har givet til os, og som vi behandler med visse retsgrundlag, fx dit samtykke.

Vi kan i fremtiden være nødt til at opdatere oplysningerne i dette dokument, eksempelvis hvis vi behandler dine personoplysninger til nye formål, indsamler yderligere personoplysninger eller deler dine personoplysninger med andre modtagere end dem, der allerede er nævnt. Hvis dette er nødvendigt, vil du modtage et opdateret dokument med detaljer om disse ændringer. Den seneste version af denne privatlivspolitik er altid tilgængelig på HKScan’s privatlivs-hjemmeside.

Hvis du har yderligere spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, skal du kontakte din HR-chef eller sende dine spørgsmål til privacy@hkscan.com. Hvis du ikke er tilfreds med de svar du modtager, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i Danmark. Du kan finde den relevante tilsynsmyndigheds kontaktoplysninger her.

HKScan Denmark A/S

CVR-nummer 25177509

Tværmosevej 10, 7830 Vinderup, Denmark

privacy@hkscan.com

 

Yderligere oplysninger om hvordan vi behandler dine personoplysninger kan findes i dokumentet med titlen Detaljerede oplysninger om personoplysninger vi behandler, som kan findes på HKScan’s intranet, eller du kan bede om en kopi ved at kontakte din HR-chef.

Nedenfor kan du finde en oversigt med yderligere oplysninger om, hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler.

Category

Examples of personal data

Identitets- og kontaktoplysninger

 • Fornavn og efternavn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Oplysninger om stilling

 • Arbejdsopgaver
 • Afdeling og location
 • Arbejdstider
 • Ansættelsesforholdets karakter
 • Ansættelsesdato

Oplysninger om ansættelse og uddannelse

 • Navn på nuværende og tidligere ansatte
 • Længden på ansættelser
 • Oplysninger om uddannelse
 • Referencer og anbefalinger

Licenser og certifikater

 • Oplysninger om kørekort
 • Hygiejnebevis
 • Kursuscertifikater og diplomer

Oplysninger om evner og egenskaber

 • Sprog
 • IT-kundskaber

Oplysninger fra jobsamtale

 • Oplysninger du giver under jobsamtale

Billed- eller videomateriale

 • Bilelde og/eller video vedlagt din jobansøgning

Andre oplysninger, som du giver til os

 • Andre oplysninger, som du givertil os, såsom din LinkedIn-profil

Personligheds- og færdighedstests

 • Personligheds-profil
 • Medarbejder-profil
 • Motivations-profil