News 2021

  1. DEN soy poultry2025 den Twitter 1024x512 032021
    HKScan Danmark tager målbevidste skridt mod en mere bæredygtig fødekæde

    At fremme fødevarekædens etiske og miljømæssige ansvar kræver klare målsætninger og konkrete foranstaltninger. Vores danske tager nu det næste vigtige skridt på rejsen mod at bruge 100% ansvarlig soja.