Press Releases 2021

  1. HKScan Zero Carbon
    HKScan sigter mod CO2-neutral fødevareproduktion

    HKScan har sat et mål om at gøre virksomhedens egen produktion CO2-neutral inden udgangen af 2025. Klimaplanen skal desuden realisere CO2-neutralitet i hele værdikæden – fra gård til forbruger – senest i 2040 på alle HKScans hjemmemarkeder; Finland, Sverige, Baltikum og Danmark. For at nå disse mål skal der ske en væsentlig reduktion af CO2-udledningen og en stigning i CO2-dræn i samarbejde med landbrug og andre samarbejdspartnere. Dette arbejde udføres som en del af HKScans egen klimaplan.