Juhtimine

HKScan on pühendunud HKScani kontsernis säilitatavate isikuandmete kaitsmisele ja säilitamisele, et tagada äritegevus ning turvalisus.

Allpool on näited haldusmeetmetest, mida me isikuandmete suhtes rakendame:

  • aktsionäride registri pidamine;
  • siseinfo valdajate registri pidamine;
  • külaliste andmete kogumine ja töötlemine (nt külaliste võrgu kasutamine);
  • valvekaamera salvestatud andmete kogumine ja töötlemine;
  • külaliste brauseriandmete automaatne kogumine ja meie veebilehe kaudu suhtlemise võimaldamine.

Isikuandmete taotlusvorm

Isikuandmete töötlemise teavitus külastajatele

Videovalvet puudutav isikuandmete töötlemise teavitus

Veebilehte puudutav isikuandmete töötlemise teavitus

Cookie Notice