Privaatsus HKScanis

HKScan austab teie privaatsust ja tegeleb pühendunult teie isikuandmete kaitsega. Järgime kõigis oma tegevustes isikuandmete töötlemise head tava ja kohalduvaid õigusakte.

Sellele lehele oleme koondanud teabe isikuandmete töötlemise kohta HKScanis. Siit leiate teavet HKScani tarbijate, äripartnerite ning personali- ja halduskohustustega seotud registrite kohta. Lehe kaudu on teil võimalik taotleda meetmete võtmist ja teostada oma muid õigusi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt. Meetmete võtmise taotlemisel peab olema võimalik teie isikusamasust usaldusväärselt tuvastada.

KKK lehelt leiate vastused teema kohta kõige sagedamini esitavatele küsimustele.