Isikuandmete taotlusvorm

GDPRi artikkel 15

Allpool toodud vormi võite kasutada enda kui andmesubjekti õiguste teostamiseks. Enne taotluse töötlemise alustamist tuvastame teie isikusamasuse.

Soomes, Rootsis, Taanis ja Eestis tuvastatakse andmesubjektide isikusamasus elektrooniliselt eraldi protseduuri abil, mida kirjeldatakse hiljem.

Teistes riikides, kus HKScan tegutseb, tuleb andmesubjektil oma isikusamasuse tuvastamiseks HKScani andmekaitsetöötajale oma isikut tõendav dokument esitada.

Tavapäraselt töödeldakse teie taotlus ühe kuu jooksul.

 

Teavet sooviv andmesubjekt:

Olen HKScaniga ühendust võtnud
Isikuandmeid võib mulle saata

Taotluse esitamisega võtan teadmiseks, et minu isikuandmeid kasutatakse andmesubjekti õiguste teostamiseks. (Veebilehte puudutav isikuandmete töötlemise teavitus)

Kui soovite teostada teiste andmesubjektide õigusi või teil on andmekaitse kohta küsimusi, saatke palun e-kiri aadressile privacy@hkscan.com.