Juhtimine

HKScan on pühendunud HKScani kontsernis säilitatavate isikuandmete kaitsmisele ja säilitamisele, et tagada äritegevus ning turvalisus.

Allpool on näited haldusmeetmetest, mida me isikuandmete suhtes rakendame:

  • aktsionäride registri pidamine;
  • siseinfo valdajate registri pidamine;
  • külaliste andmete kogumine ja töötlemine (nt külaliste võrgu kasutamine);
  • valvekaamera salvestatud andmete kogumine ja töötlemine;
  • külaliste brauseriandmete automaatne kogumine ja meie veebilehe kaudu suhtlemise võimaldamine.

Isikuandmete taotlusvorm

Isikuandmete töötlemise teavitus külastajatele

Videovalvet puudutav isikuandmete töötlemise teavitus

Veebilehte puudutav isikuandmete töötlemise teavitus

Cookie Notice

Fair Way Channel Privacy Notice

Shareholder and Investor Privacy Notice