Videovalvet puudutav isikuandmete töötlemise teavitus

Vaadake allolevat jaotist, mida soovite.

HKScan Oyj või mõni HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte („HKScan“, „meie“, „meid“) on vastutav töötleja teie isikuandmete töötlemisel HKScani valdustesse paigaldatud videoseadmete kaudu.

Sellel lehel kirjeldame ja anname lisateavet selle kohta, kuidas me kogume ja töötleme teiega seotud isikuandmeid videoseadmete kaudu, kui külastate HKScani valdusi või kui olete meie juures tööl ja töötate ühes meie valdustest. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete end mugavalt seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ja et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sise-eeskirjadele ja protseduuridele.

Videoseadmed“ on kaamerad või muud videosüsteemid, mis on nähtud ette üksikisikutest ja varast piltide või videote jäädvustamiseks ja salvestamiseks.

Valdused“ – HKScani kontoriruumid, tootmisruumid ja muud valdused, sealhulgas hooned ja nendega seotud hoonete välispiirkonnad (nt väravad, hoone sissepääsukohad ja laadimisdokid), kuhu on paigaldatud videoseadmed.

Allolevast tabelist leiate lisateavet selle kohta, kes on vastutav töötleja seoses teie isikuandmete töötlemisega HKScani erinevates valdustes asuvate videoseadmete kaudu.

Vastutav töötleja

Valdused

HKScan Oyj

 • Turku

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, Viljandi

AS Rakvere Farmid

 • HKScan’s own farms

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Riga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland

 • Swinoujscie

Meie valdustes on videoseadmed, mis võivad automaatselt jäädvustada ja salvestada teist fotosid või videoid, kui külastate meie valdusi või kui töötate meie valdustes. See salvestus võib sisaldada teie isikuandmeid, kui selliseid pilte või videoid saab kasutada teie tuvastamiseks. Meie valdustesse paigaldatud videoseadmed võib jagada kahte kategooriasse: (1) hoonete välispiirkondadesse paigaldatud videoseadmed ja (2) hoonetesse paigaldatud videoseadmed.

Hoonete välispiirkondadesse paigaldatud videoseadmete hulka kuuluvad videoseadmed, mis katavad parkimisalasid, väravaid, tarajoont, hoone sisse- ja väljapääsukohti, laadimisdokke või muid kohaletoimetamise alasid, aga ka muid õuealasid („välispiirkonna videoseadmed“). Hoonetes sees olevad videoseadmed hõlmavad videoseadmeid, mis jäädvustavad hooneid seestpoolt, sealhulgas loomade vedamiseks mõeldud alasid, tapamaju, tootmisruume ja tootmisliine, aga ka sisse- ja väljapääsukohti turvalistele aladele, kaitstud ruumidesse või ühisruumidesse („sisepiirkonna videoseadmed“).

Oluline on arvestada, et videoseadmete asukohad ja paigutus on sellised, et need pole mõeldud ümbritsevate avalike ruumide katmiseks seal, kus meie valdused lõppevad.

Lisaks pange tähele, et me ei kasuta biomeetriliste andmete töötlemise tulemusel automaatset näotuvastust ega sarnaseid tehnoloogiaid, et teid või mõnda muud isikut üheselt tuvastada.

Me ei töötle teie isikuandmeid videoseadmete kaudu muudel kui allpool täpsustatud eesmärkidel. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Loomade ohutuse ja heaolu tagamine ning nendega seotud kohustuste täitmine

Kui töötate loomade heaoluga seotud ülesannetega (nt loomade söötmine, loomade transportimine või tapamajaga seotud tegevused), võime töödelda teie isikuandmeid sisepiirkonna videoseadmete kaudu. Töötlemine toimub loomade ohutuse ja heaolu tagamiseks, samuti loomade heaolu tavade ja nendega seotud seadusest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Fotod või videosalvestised

 

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik nii loomade ohutuse ja heaolu kui ka loomade heaolu heade tavade ja nendega seotud seadusest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

 

Tootmisprotsesside tõhususe tagamine

Kui teie töö seisneb töös tootmisliinil, võime töödelda teie isikuandmeid sisepiirkonna videoseadmete kaudu. Töötlemist viiakse läbi tootmisliini efektiivsuse tagamiseks. Tootmisliini efektiivsuse tagamise abil suudame ressursse kulutõhusalt ära kasutada. Seoses sellega, jälgides ja kuvades teile ekraanil tootmisliini, võimaldame teil tootmisliinil esinevaid kõrvalekaldeid tuvastada ja parandada (või vahetu olukorra parandada).

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Fotod või videosalvestised

 

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik, et tagada tootmisprotsessi tõhusus ja ressursside kulutõhus kasutamine.

 

Valduste turvalisuse ning töötajate ja külastajate turvalisuse tagamine

Meie valdusi valvavate väravate juurde jõudes või hoone sissepääsukohtades olles või laadimisdokkides või hoovialal töötades võime töödelda teie isikuandmeid välispiirkonna videoseadmete kaudu. Töötlemine toimub selleks, et kaitsta meie valdusi loata juurdepääsu, sissemurdmiste, vandalismi või muude varaga seotud kuritegude eest. Lisaks toimub töötlemine ka töötajate ja külastajate turvalisuse kaitsmiseks väliste ja tööohutusega seotud ohtude eest.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Fotod või videosalvestised

 

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta meie valdusi loata juurdepääsu, sissemurdmiste, vandalismi või muude varaga seotud kuritegude eest, samuti et kaitsta meie töötajate ja külastajate turvalisust väliste ja tööohutusega seotud ohtude eest.

 

Vara ja ametisaladuse kaitse ning infoturve

Kui olete meie töötaja või valduste külastaja, võime töödelda teie isikuandmeid siseruumides asuvate videoseadmete kaudu, mis on paigaldatud turvaliste alade sisenemis- või väljumiskohtadesse, kaitstud ruumidesse ja ühiskasutatavatesse ruumidesse. Töötlemine toimub selleks, et kaitsta meie vara, sealhulgas ametialaseid ärisaladusi ja infoturbesüsteeme varguse, andmetele loata juurdepääsu või muud tüüpi pahatahtliku tahtliku tegevuse eest.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Fotod või videosalvestised

 

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta meie vara, sealhulgas ametialaseid ärisaladusi ja infoturbesüsteeme varguse, andmetele loata juurdepääsu või muud tüüpi pahatahtliku tegevuse eest.

 

Kahjustuste või turvaintsidentide uurimine, õppuste korraldamine või õiguslike nõuete kaitsmine

Loomade, meie töötajate või külastajate või meie vara ja valduste turvalisust ohustava kahjustuse või turvaintsidendi korral võime intsidendi uurimiseks töödelda teie isikuandmeid. Lisaks võime vajaduse korral töödelda teie isikuandmeid õiguslike nõuete esitamise, teostamise või kaitsmise eesmärgil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Fotod või videosalvestised

 

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik selliste kahjude või turvaintsidentide uurimiseks, mis ohustavad loomade, meie töötajate või külastajate või meie vara ja valduste turvalisust. Lisaks on töötlemine vajalik õigusnõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Isikuandmeid sisaldavaid fotosid või videosalvestisi säilitame ainult nii kaua, kui on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Fotosid või videosalvestisi säilitatakse tavaliselt üks kuni 12 kuud, sõltuvalt töötlemise eesmärgist ja kõne all oleva valduse asukohast. Kahjustuse või turvaintsidendi korral võime salvestada sellega seotud fotosid või videosalvestisi pikema aja vältel, et uurida intsidenti ning koostada, esitada või kaitsta õiguslikke nõudeid.

Isikuandmete säilitamistähtaegade kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun selle isikuandmete töötlemise teavituse kohalikus keeles olevat versiooni.

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teistega. Teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja on andmete vastuvõtja, kui me pole öelnud teisiti.

Jagame teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad meile turvateenuseid (näiteks valveteenused ja elektroonilised turvateenused, sealhulgas videoseadmete ja süsteemihalduse haldamine). Teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult nendel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Meie oleme vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Teised vastuvõtjad

Teatud juhtudel jagame vajadusel teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega teatud eesmärkidel, nt juriidiliste kohustuste täitmisel või õigusnõuete käsitlemisel ja kaitsmisel.

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid teiste HKScani kontserni ettevõtetega kahjustuste või turvaintsidentide avastamiseks ja/või uurimiseks.

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide täitmiseks seoses kahjustuste või turvaintsidentide avastamise ja/või uurimisega.

Riigiasutused

Jagame vajalikke isikuandmeid riigiasutustega, kui meil on seadusest tulenev kohustus seda teavet avalikustada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huve hallata ja kaitsta õigusnõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, nt politseiga, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avalikustada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Püüame alati isikuandmeid säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad võivad siiski asuda väljaspool EL-i/EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d. Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenusepakkujate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt andmete edastamise lepingute kaudu (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardseid andmekaitseklausleid). Kui teil on küsimusi selle kohta, millistesse riikidesse teie isikuandmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid võtame kasutusele teie isikuandmete kaitseks, või nendest kaitsemeetmetest ja teabest koopia saamiseks, kui need on saadaval, võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com

Teil on õigus:

Oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi.

Oma isikuandmeid uuendada

Teil on õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist. Pange siiski tähele, et see õigus ei kehti kogutud fotode või videosalvestiste kohta.

Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel, teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et see huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Oma isikuandmed kustutada

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kuid me ei saa teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks seadusest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Oma isikuandmete kasutamist piirata

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele teie isikuandmeid töödelda teie nõusolekul, või selleks, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta teiste õigusi.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktteabe leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus oma jurisdiktsiooni alla kuuluvale pädevale järelevalveasutusele.

HKScan Oyj

Ettevõtte registreerimisnumber: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com