Veebilehte puudutav isikuandmete töötlemise teavitus

Loe lähemalt allpool.

Teie kui veebisaidi külastaja isikuandmete töötlemisel on vastutav töötleja HKScan Oyj või mõni HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte („HKScan“, „meie“). Lisateabe saamiseks selle kohta, kes on vastutav töötleja, kui külastate meie veebisaiti, vaadake allolevat tabelit.

Kui külastate meie Veebisaiti, kogub ja töötleb HKScan teiega seotud isikuandmeid.

Sellel lehel kirjeldame, kuidas me kogume, töötleme ja jagame salvestatud isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete, et töötleme teie isikuandmeid turvaliselt. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ja et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sisepoliitikale ja -protseduuridele. Isikuandmete säilitamistähtaegade kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun selle isikuandmete töötlemise teavituse kohalikus keeles olevat versiooni.

Veebisait“ tähendab veebisaite, mida teile pakub mõni HKScani ettevõte, sealhulgas (kuid mitte ainult):

Vastutav töötleja

Veebisait

HKScan Oyj

 • www.hkscan.com

HKScan Finland Oy

 • www.hk.fi
 • www.kariniemen.fi
 • www.viaday.com
 • www.hkscanpro.fi

HKScan Sweden AB

 • www.scan.se
 • www.hkscanfoodservice.se
 • www.parsons.se
 • www.bullens.se
 • www.framtidenskott.se
 • www.hkscanagri.se

HKScan Denmark A/S

 • www.rosekylling.dk

AS HKScan Estonia

 • www.rakverelk.ee
 • www.tallegg.ee
 • www.valla.ee

AS HKScan Latvia

 • www.miesnieks.lv
 • www.tallegg.lv
 • www.rakverelk.lv
 • www.jgl.lv

UAB HKScan Lietuva

 • www.klaipedosmaistas.lt

Paimion Teurastamo Oy

 • www.paimionteurastamo.fi

 

Võime teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel.

Isikuandmed, mille annate meile meie veebisaidil vorme täites või meiega meie veebisaidi vestlusfunktsiooni kaudu suheldes.

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume või genereerime, nt kui külastate meie veebisaiti, kogume automaatselt teie ja teie külastuse kohta isikuandmeid, sealhulgas Interneti-protokolli (IP) aadressi, mida kasutatakse teie seadme Interneti-ühenduse loomiseks, ja mõnda muud teavet, näiteks teie brauseri tüüp ja versioon. Lisaks sellele võib meie veebisait teie seadmesse laadida alla ka küpsiseid – seda on kirjeldatud meie küpsiseid käsitlevas isikuandmete töötlemise teavituses.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Ettevõttega seotud teabe edastamine

Kui registreerute HKScani ja meie äritegevuse kohta käivate uudiskirjade, kataloogide, pressiteadete või muu sarnase teabe tellimiseks, töötleme teie isikuandmeid, et pakkuda teile soovitud tellimust või teavet.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Professionaalne teave

 

Õigustatud huvi. Kui suhtlus edastatakse teile ameti-alaselt või kui seda ei saa pidada elektrooniliseks otseturunduseks, näiteks kui tellite ühekordse sisu, on töötlemine vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi pakkuda teile teie soovitud teavet.

Nõusolek. Kui teile pakutavat suhtlust võib pidada elektrooniliseks otseturunduseks, näiteks kui tellite meie uudiskirja, on töötlemine vajalik, et pakkuda teile tellimust ja teavet, mida olete soovinud, ning reklaamida teile HKScani kaubamärki ja tooteid. Võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta või esitada vastuväite oma andmete kasutamise kohta elektrooniliseks otseturunduseks, pärast seda me teie andmeid enam ei töötle.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sel eesmärgil seni, kuni olete tellitud teabe tellimusest loobunud. Pärast meilt saadava teabe tellimusest loobumist kustutame sellel eesmärgil töödeldud isikuandmed.

 

Teie küsimustele vastamine ja tagasiside käsitlemine

Meie veebisait pakub külastajale funktsioone meiega suhtlemiseks, esitamaks küsimusi ja pakkumaks tagasisidet meie teenuste ja äritegevuse kohta. Kui otsustate meiega ühendust võtta, töötleme teie isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks ja teie käest saadud tagasiside töötlemiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Professionaalne teave
 • Teie suhtlus

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi vastata küsimustele ja käsitleda teie tagasisidet.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, ja pärast seda, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Meie veebisaidi kasutamise hindamine ja järelmeetmed

Meie veebisaidi kasutamise hindamiseks ja järelmeetmete kasutuselevõtmiseks töötleme teie isikuandmeid, nt seoses külastajate statistika kogumisega meie veebisaidil. Ülalnimetatud eesmärgi saavutamiseks toimuv töötlemine võib hõlmata statistiliste ja analüütiliste küpsiste kasutamist.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Veebiidentifikaatorid
 • Kasutaja loodud teave

 

Nõusolek. Töötlemine on vajalik, et küpsiseid kasutades meie veebisaiti hinnata ja täiustada.

Õigustatud huvi. Kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad, võib pärast küpsiste kasutamiseks nõusoleku saamist olla vajalik ka hilisem töötlemine, et täita meie õigustatud huvi meie veebisaidi hindamiseks ja parendamiseks.

Säilitamistähtaeg: võite oma seadmesse salvestatud küpsiseid igal ajal kustutada, muutes oma veebibrauseri sätteid. Kui te ei kustuta küpsiseid oma veebibrauseri sätete muutmisega, kustutatakse sel eesmärgil kasutatavad küpsised teie seansi lõppedes või püsivate küpsiste korral kustutatakse need vastavalt iga küpsise kehtivusajale. Koondtasandil aruandeid, mis ei sisalda isikuandmeid, ja statistikat säilitatakse edasise teatise või kustutamiseni.

 

Meie veebisaidil asjakohase turunduse ja teabe pakkumine

Kogume ja töötleme teie isikuandmeid, et meie ja meie reklaamipartnerid saaksid teile pakkuda meie veebisaidil asjakohast reklaami ja teavet. Ülaltoodud eesmärkidel läbiviidav töötlemine hõlmab turundusküpsiste kasutamist.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Veebiidentifikaatorid
 • Kasutaja loodud teave
 • Geograafilised andmed (ainult siis, kui kasutate mobiilset seadet)

Nõusolek. Töötlemine on vajalik, et pakkuda teile meie veebisaidil asjakohast turundussisu, mida soovite vaadata, näiteks manustatud YouTube videoid.

Säilitamistähtaeg: võite oma seadmesse salvestatud küpsised igal ajal kustutada, muutes oma veebibrauseri sätteid. Kui te ei kustuta küpsiseid oma veebibrauseri sätete muutmisega, kustutatakse sel eesmärgil kasutatavad küpsised teie seansi lõppedes või püsivate küpsiste korral kustutatakse need vastavalt iga küpsise kehtivusajale.

 

Meie veebisaidi kasutuskogemuse parandamine

Töötleme teie isikuandmeid teie kasutuskogemuse parendamiseks veebisaidil ning vajaduse korral kohandatud sisu pakkumiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Veebiidentifikaatorid
 • Kasutaja loodud teave

 

Nõusolek. Töötlemine on vajalik, et küpsiseid kasutades meie veebisaiti hinnata ja täiustada.

Õigustatud huvi. Kui kohaldatavad õigusaktid seda lubavad, võib pärast küpsiste kasutamiseks nõusoleku saamist olla vajalik ka hilisem töötlemine, et täita meie õigustatud huvi meie veebisaidi hindamiseks ja parendamiseks.

Säilitamistähtaeg: võite oma seadmesse salvestatud küpsised igal ajal kustutada, muutes oma veebibrauseri sätteid. Kui te ei kustuta küpsiseid oma veebibrauseri sätete muutmisega, kustutatakse sel eesmärgil kasutatavad küpsised teie seansi lõppedes või püsivate küpsiste korral kustutatakse need vastavalt iga küpsise kehtivusajale.

 

Juriidiliste kohustuste täitmine

Töötleme teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt kui saame teie HKScani andmekaitse veebisaidi kaudu esitatud andmesubjekti juurdepääsutaotlused.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud iga juriidilise kohustuse täitmiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik seoses iga juriidilise kohustusega. Üldiselt säilitame teie isikuandmeid, mis on saadud andmesubjekti juurdepääsutaotlustega, nii kaua, kui teil on õigus meie vastu hagi esitada.

 

Meie veebisaidi, teenuste ja seotud IT-süsteemide haldamine ja kaitsmine

Töötleme teie isikuandmeid niivõrd, kuivõrd on vajalik meie veebisaidi, teenuste ja nendega seotud IT-süsteemide haldamiseks ja kaitsmiseks, nt kui logite sisse meie veebisaidil põllumajandustootjate alale või tööotsija alale, sisselogimisel, tõrkeotsingutel, varundamisel, muudatuste ja probleemide haldamisel süsteemides ning seoses võimalike IT-intsidentidega. Lisaks sellele võidakse teie isikuandmeid töödelda selleks, et võimaldada meie veebisaiti teie seadmes edastada ja täita teie taotlusi meie veebisaidil. Ülalnimetatud eesmärkidel toimuv töötlemine võib hõlmata tehniliselt vajalike küpsiste kasutamist.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Veebiidentifikaatorid
 • Kasutaja loodud teave
 • Sisselogimismandaadid

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta oma veebisaiti, teenuseid ja seotud IT-süsteeme.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sellise ajavahemiku jooksul, nagu on öeldud teie isikuandmete töötlemise iga eesmärgi kohta eespool. Isikuandmeid logides säilitatakse nii kaua, kui on vaja tõrkeotsinguks ja intsidentide käsitlemiseks. Sel eesmärgil kasutatavaid küpsiseid säilitatakse nii kaua, kui on vaja tõrkeotsinguks ja intsidentide käsitlemiseks.

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teiste isikutega. Isikuandmete vastuvõtja on teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja, kui me pole öelnud teisiti.

Jagame teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad meile IT-teenuseid, näiteks veebisaitide ja IT-süsteemide majutust, hooldust ja tugiteenust. Teenuseosutajad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult nendel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Meie oleme vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Teised vastuvõtjad

Kui see on vajalik, jagame teatud juhtudel ja teatud eesmärkidel teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega, nt juriidiliste kohustuste täitmisel ja õigusnõuete käsitlemisel ja/või kaitsmisel.

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid teiste HKScani kontserni ettevõtetega sisemistel halduseesmärkidel, nt seoses meie veebisaidi hooldamisega.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie sisemise halduse eesmärkidega seotud õigustatud huvide täitmiseks.

Riigiasutused

Jagame vajalikke isikuandmeid riigiasutustega, kui meil on seadusest tulenev kohustus seda teavet avaldada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Välised nõustajad

Jagame vajalikku teavet väliste nõustajatega, nt audiitorfirmad ja õigusbürood, kui seadusest tulenevalt oleme kohustatud teavet jagama või õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks.

Juriidiline kohustus ja õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita juriidilisi kohustusi või teise võimalusena täita meie õigustatud huve õigusnõuete haldamisel ja kaitsmisel.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta õigusnõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseorganitega, nt politsei, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avaldada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Potentsiaalsed ostjad ja müüjad

Jagame isikuandmeid potentsiaalsete ostjate ja müüjatega ettevõtte omandamise või ühinemise korral.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi omandamise või ühinemise läbiviimiseks.

Reklaamipartnerid

Jagame teie isikuandmeid reklaamipartneritega, et sellised välised osapooled pakuksid teile asjakohast turundussisu.

Nõusolek. Töötlemine on vajalik, et pakkuda teile asjakohast turundussisu.

Püüame isikuandmeid alati säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad võivad siiski asuda väljaspool EL-i/EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d. Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenusepakkujate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt andmete edastamise lepingute kaudu (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni vastu võetud standardseid andmekaitseklausleid). Kui teil on küsimusi riikide kohta, kuhu teie isikuandmeid edastatakse, ja milliseid kaitsemeetmeid võtame kasutusele teie isikuandmete kaitseks, või soovite saada nende kaitsemeetmete ja teabe koopiat, kui need on kättesaadavad, siis võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Teil on õigus:

Oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Oma isikuandmeid uuendada

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist

Nõusolek tagasi võtta

Kui me tugineme isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel, teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et õigustatud huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Oma isikuandmed kustutada

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Siiski ei saa me teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks õigusaktidest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Oma isikuandmete kasutamist piirata

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele ainult teie isikuandmeid teie nõusolekul töödelda, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta teiste õigusi.

Oma isikuandmeid edastada (andmete ülekantavus)

Viimaseks on teil õigus taotleda teie kohta talletatud isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus). Õigus andmete teisaldatavusele, võrreldes juurdepääsuõigusega, hõlmab ainult selliseid isikuandmeid, mille olete ise edastanud ja mida me töötleme teatud õiguslikel alustel, nt teie nõusoleku alusel.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktandmed leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus oma jurisdiktsioonis asuvale pädevale järelevalveasutusele.

HKScan Oyj

Ettevõtte registreerimisnumber: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Lisateavet meie töödeldavate isikuandmete kategooriate kohta leiate järgmisest tabelist.

Kategooria

Isikuandmete näited

Geograafilised andmed

 • Mobiilseadme GPS-asukoht

 

Isikusamasuse andmed

 • Eesnimi, perekonnanimi

Kontaktandmed

 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress

 

Professionaalne teave

 • Ettevõte
 • Teie ametialane roll

Veebiidentifikaatorid

 • IP-aadress
 • Seadme ja veebibrauseri teave

 

Kasutaja loodud teave

 • Külastajate ja klikkide statistika

Teie suhtlus

 • Teie suhtluse sisu

Sisselogimismandaadid

 • Kasutajanimi
 • Sisselogimisandmed