Tootjad ja partnerid

Koostööpartnerite (näiteks kliendid, tootjad, teenuseosutajad ja tarnijad) usaldus on HKScani kontserni jaoks oluline ja oleme pühendunud oma partnerite töötajate privaatsuse kaitsmisele.

Kasutame oma partnerite isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

  • koostöölepingute sõlmimine ning neist tulenevate kohustuste täitmine ja õiguste teostamine;
  • meie üldiste ärikohustuste haldamine, nagu koostöösuhete ja teenuste haldamine, säilitamine, arendamine ning neid puudutav suhtlus;
  • meie seaduslike õiguste teostamine ja seaduslike kohustuste täitmine.

Kui olete mõne HKScani partneri esindaja, võite tellida aruande oma isikuandmete kohta, mis sisalduvad erinevates isikuregistrites.

Isikuandmete taotlusvorm

Isikuandmete töötlemise teavitus äripartneritele

Isikuandmete töötlemise teavitus tootjatele