Isikuandmete töötlemise teavitus äripartneritele.

Vaadake allolevat jaotist, mida soovite.

Teie isikuandmete töötlemisel meie äripartnerina või meie äripartneri kontaktisikuna (käesoleva isikuandmete töötlemise teavituse tähenduses hõlmab mõiste „äripartner“ või „teie“ meie juriidilise isikuna tegutsevaid tarnijaid, teenusepakkujaid ja kliente, samuti füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevaid tarnijaid ja teenusepakkujaid ning kliente) on vastutav töötleja HKScan Oyj, 0111425-3 ja /või mõni HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte („HKScan“, „meie“).

Sellel lehel kirjeldame, kuidas me kogume, töötleme ja jagame isikuandmeid, mida saame, kogume ja säilitame. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks. Füüsilisest isikust ettevõtjat puudutavat teavet, mis hõlmab ühte või mitut isikut, loetakse isikuandmeteks. Juriidilise isikuga seotud teave ei ole isikuandmed, kuid sellise isiku esindaja või kontaktisikuga seotud teavet peetakse isikuandmeteks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete, et töötleme teie isikuandmeid turvaliselt. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ja et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sisepoliitikale ja -protseduuridele. Isikuandmete säilitamistähtaegade kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun selle isikuandmete töötlemise teavituse kohalikus keeles olevat versiooni.

Lisateavet HKScani üksuste kohta, kes võivad vastutava töötlejana töödelda isikuandmeid vastavalt käesolevas isikuandmete töötlemise teavituses sätestatud eesmärkidele, saate järgmisest tabelist. Teie isikuandmete töötlemisel on asjakohane vastutav töötleja peamiselt HKScani üksus, kellega teie organisatsioon on sõlminud lepingu.

Vastutav töötleja

HKScan Oyj

HKScan Finland Oy

Paimion Teurastamo Oy

HKScan Sweden AB

HKScan Denmark A/S

AS HKScan Estonia

AS Rakvere Farmid

AS HKScan Latvia

UAB HKScan Lietuva

HKScan Poland Sp. zo.o

Võime teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel.

Isikuandmed, mille te meile annate, nt meie veebisaidil olevate vormide või muude vormide täitmisel, mida võime paluda teil täita, või suheldes meiega telefoni teel, e-posti teel või muul viisil.

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume või genereerime, nt kui külastate meie veebisaiti, kogume automaatselt teie ja teie külastuse kohta isiklikke andmeid, sealhulgas Interneti-protokolli (IP) aadressi, mida kasutatakse teie seadme Interneti-ühenduse loomiseks (lugege lisateavet teie isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaitidel siin) või kui külastate meie valdusi, võime koguda teie isikuandmeid videoseadmete kaudu (teie isikuandmete töötlemise kohta videovalve kaudu lugege lähemalt siit).

Isikuandmed, mida kogume muudest allikatest, nt kui meil on ärisuhe, võivad teie kolleegid või muud ärikontaktid anda meile teie kohta isikuandmeid, näiteks teie kontaktteavet või üksikasju teie rolli kohta ärisuhtes, või kui kogume teavet kolmandatest osapooltest andmepakkujatelt või avalikult kättesaadavatest allikatest rahapesu tõkestamiseks, taustakontrolliks ja muudel sarnastel eesmärkidel.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Ärisuhte haldamine

Töötleme teie isikuandmeid ärisuhte haldamiseks, nt teie kontaktandmete registreerimisel meie andmebaasis, lepingute arhiveerimisel, arvete haldamisel, taustakontrollide tegemisel (meie ettevõtte kaitsmiseks pettuste, rahapesu, usalduse rikkumise ja muude finants- või ärikuritegude eest) ning tellimuste ja nende kohaletoimetamise haldamiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Finantsinfo
 • Taustakontrolli andmed
 • Ostu/müügiandmed

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi ärisuhte haldamiseks.

Lepingu täitmine (füüsilisest isikust ettevõtjad). Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks peame töötlema teie isikuandmeid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse ärisuhte ajal ja pärast seda 10 aasta jooksul, et saaksime täita oma õigustatud huvi mistahes õiguslike nõuete käsitlemisel ja täitmisel. Säilitame ainult täpseid ja asjakohaseid isikuandmeid. Juhul, kui te pole enam selleks asjakohane kontaktisik, kustutame teie isikuandmed ja uuendame nõutavad isikuandmed õigete andmetega.

Teisest küljest säilitatakse taustakontrolli andmed ainult perioodiks, mis on vajalik äripartneri usaldusväärsuse hindamiseks.

Suhtlemise hõlbustamiseks ärieesmärkidel

Töötleme teie isikuandmeid seoses ärisuhtluse hõlbustamisega, näiteks kui haldame kontaktandmeid ja kui me suhtleme teiega e-posti teel.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Teie suhtlus

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hõlbustada suhtlemist ärieesmärkidel.

Säilitamistähtaeg: äripartneritega suhtlemisega seotud isikuandmeid säilitatakse 10 aasta jooksul meie viimasest suhtlusest arvates, et saaksime täita oma õigustatud huvi mistahes õiguslike nõuete käsitlemisel ja täitmisel.

Teie küsimustele vastamiseks ja tagasiside või kaebuste käsitlemiseks

Kui võtate meiega ühendust tagasiside andmiseks, kaebuse või küsimuste esitamiseks, töötleme teie isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks ja teie tagasiside või kaebuse käsitlemiseks. Võite meile tagasisidet anda või kaebuse esitada eri kanalite kaudu, nt meie veebisaidil olevate vormide täitmise ja esitamisega või suheldes meiega klienditeenindusse helistades.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Teie suhtlus

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi teie küsimustele vastamisel ning tagasiside või kaebuste käsitlemisel.

Lepingu täitmine (füüsilisest isikust ettevõtjad). Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks peame töötlema teie isikuandmeid.

Säilitamistähtaeg: tagasiside käsitlemise käigus töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks andmeid koguti, ning seejärel, kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kaebuste käsitlemisega seotud töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, ning pärast seda, et saaksime täita oma õigustatud huvi õiguslike nõuete käsitlemisel ja täitmisel.

Klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks ja klienditeeninduse parandamiseks

Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, salvestame vastuvõetud kõned automaatselt. Sellega seoses võime töödelda teie isikuandmeid klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks ja meie klienditeeninduse parendamiseks. Näiteks võime kasutada kõnede salvestusi, tagamaks, et olete saanud meilt hea teeninduse, või selleks, et parandada sisekoolituste kaudu meie klienditeeninduse kvaliteeti.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Kõnede salvestused

 

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik, et tagada meie klienditeeninduse kvaliteet ja klienditeeninduse parendamine.

Säilitamistähtaeg: kõnede salvestusi säilitatakse nii kaua, kui on vaja nende kogumise eesmärgi saavutamiseks, ja pärast seda, kui see on vajalik õiguslike nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Äriga seotud teabe või turundussisu edastamiseks

Kui registreerute HKScani ja meie äritegevuse kohta käivate uudiskirjade, kataloogide, pressiteadete või muu sarnase teabe tellimiseks, töötleme teie isikuandmeid, et pakkuda teile soovitud tellimust või teavet.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Professionaalne teave

Õigustatud huvi. Kui teile edastatavat teavet ei saa pidada elektrooniliseks otseturunduseks, näiteks kui tellite ühekordse sisu, on töötlemine vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi pakkuda teile teie soovitud teavet.

Nõusolek. Kui teile edastatavat teavet võib pidada elektrooniliseks otseturunduseks, näiteks kui tellite meie uudiskirja, on töötlemine vajalik, et edastada teile soovitud tellimus ja teave.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sel eesmärgil seni, kuni olete soovitud teabe tellimusest loobunud. Pärast seda, kui olete meilt saadava teabe tellimusest loobunud, kustutame selleks töödeldavad isikuandmed.

 

Ürituste ja muude tegevuste läbiviimine

Töötleme teie isikuandmeid, kui osalete meie korraldatud üritusel. Sellega seoses töötleme teie isikuandmeid ürituste läbiviimiseks, nt kui võtame vastu ja registreerime teie osalemise, samuti kui suhtleme teiega üritustega seonduvalt.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Osalejate andmed
 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Toidueelistused
 • Organisatsioonilised üksikasjad

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi ürituste läbiviimiseks.

Andmesubjekt on andnud töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku (GDPR artikli 9 lõike 2 punkt a). Me võime töödelda isikuandmete asjakohaseid eriliike, näiteks terviseandmeid, ainult siis, kui edastate sellised andmed meile vabatahtlikult, seega teie selgesõnalisel nõusolekul.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sel eesmärgil enne üritust, selle ajal ning pärast seda, et saaksime täita oma õigustatud huvi ürituse hindamiseks ja üritusel osalemise järeltegevusteks, samuti tulevaste ürituste kavandamiseks.

 

IT-süsteemide ja -teenuste haldamine ja kaitsmine

Meie veebisaidi, teenuste ja nendega seotud IT-süsteemide haldamiseks ja kaitsmiseks, nt logimisel, tõrkeotsingul, varundamisel, muudatuste ja probleemide haldamisel süsteemides ning võimalike IT-intsidentidega seoses töötleme teie isikuandmeid vajalikus ulatuses.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Veebiidentifikaatorid
 • Sisselogimisandmed

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta oma veebisaiti, teenuseid ja seotud IT-süsteeme.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sama perioodi jooksul, mis on märgitud seoses teie isikuandmete töötlemise iga ülaltoodud eesmärgiga. Logides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja tõrkeotsinguks ja intsidentide käsitlemiseks. Varunduses sisalduvaid andmeid võime IT-süsteemide nõuetekohaseks kaitsmiseks varundamise ja avariitaaste protseduuride kohaselt säilitada kauem.

 

Juriidiliste kohustuste täitmine

Töötleme teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt raamatupidamis- või maksudega seotud kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud iga juriidilise kohustuse täitmiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik seoses iga juriidilise kohustusega.

 

Õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine

Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks, nt vaidluse või kohtuvaidluse korral.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud õiguslnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi käsitleda ja kaitsta õiguslikke nõudeid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sellise aja jooksul, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.

 

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teiste isikutega. Isikuandmete vastuvõtja on teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja, kui me pole öelnud teisiti.

Jagame teie isikuandmeid järgmistele isikutele:

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad meile IT- (nt IT-süsteemide käitamine, tehniline tugi ja hooldus), nõustamis-, arvete saatmise ja turundusteenuseid. Teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult nendel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Oleme vastutavaks töötlejaks isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Teised vastuvõtjad

Kui see on vajalik, jagame teatavatel juhtudel ja teatud eesmärkidel teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega (nt juriidiliste kohustuste täitmiseks ning õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks).

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid teiste HKScani kontserni ettevõtetega sisemistel halduseesmärkidel, nt seoses ärisuhte haldamisega.

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik meie sisemise halduse eesmärkidega seotud õigustatud huvide täitmiseks.

Riigiasutused

Jagame vajalikke isikuandmeid riigiasutustega, kui meil on seadusest tulenev kohustus teabe avaldamiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Pangad

Jagame teie isikuandmeid asjakohaste pankadega tootjasuhte haldamiseks, nt seoses maksete tegemisega vastavalt meie lepingulistele kohustustele.

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ärisuhet.

Lepingu täitmine (füüsilisest isikust ettevõtjad). Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks peame töötlema teie isikuandmeid.

Välised nõustajad

Jagame vajalikku teavet väliste nõustajatega, nt audiitorfirmad ja õigusbürood, kui seadusest tulenevalt oleme kohustatud teavet jagama, või õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks.

Juriidiline kohustus ja õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita juriidilisi kohustusi või teise võimalusena täita meie õigustatud huve õiguslike nõuete haldamisel ja kaitsmisel.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta õigusnõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, nt politseiga, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avaldada.

Õiguslik kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Potentsiaalsed ostjad ja müüjad

Jagame isikuandmeid potentsiaalsete ostjate ja müüjatega ettevõtte omandamise või ühinemise korral.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi omandamise või ühinemise läbiviimiseks.

 

Püüame isikuandmeid alati säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad asuvad siiski väljaspool EL-i/ EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d.

Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenusepakkujate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt andmete edastamise lepingute kaudu (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni vastu võetud standardseid andmekaitseklausleid). Kui teil on küsimusi selle kohta, millistesse riikidesse teie isikuandmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks, või kui soovite koopiat sellistest kaitsemeetmetest ja teabest, kui need on saadaval, siis võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Teil on õigus järgmisteks tegevusteks.

Juurdepääs enda isikuandmetele

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Enda isikuandmete uuendamine

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui me tugineme isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Isikuandmete töötlemisele vastuväite esitamine

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel, teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et õigustatud huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Isikuandmete kustutamine

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Siiski ei saa me teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks õigusaktidest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Isikuandmete töötlemise piiramine

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele teie isikuandmeid teie nõusolekul ainult töödelda, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta teiste õigusi.

Isikuandmete edastamine (andmete ülekantavus)

Viimaseks on teil õigus taotleda teie kohta talletatud isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus). Õigus andmete teisaldatavusele, võrreldes juurdepääsuõigusega, hõlmab ainult selliseid isikuandmeid, mille olete ise edastanud ja mida me töötleme teatud õiguslikel alustel, nt teie nõusoleku alusel.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktandmed leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus oma jurisdiktsioonis asuvale pädevale järelevalveasutusele.

HKScan Oyj

Ettevõtte registreerimisnumber: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme, leiate allolevast tabelist.

Kategooria

Isikuandmete näited

Isikusamasuse andmed

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kasutajanimi
 • Isikukood
 • Allkiri

Kontaktandmed

 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber

Organisatsioonilised üksikasjad

 • Ärinimi
 • Esindajad
 • Geograafiline paigutus
 • Kliendi liik ja number
 • Tarnija liik ja number
 • Teenusepakkuja liik ja number

Finantsteave

 • Pangakonto
 • Teave asjakohaste finantshuvide kohta
 • Teave omandiõiguste kohta

Taustakontrolli andmed

 • Ärinimi ja muud isikusamasuse andmed
 • Vastutavatel ametikohtadel töötavad isikud
 • Krediidireiting/staatus
 • Muu teave avalikest või riiklikest registritest

Ostu / müügi andmed

 • Ostusummad
 • Müügisummad

Osaleja andmed

 • Tegevus
 • Kuupäev

Toidueelistused

 • Toiduallergiad

Teie suhtlus

 

Kõnede salvestused

 

Veebiidentifikaatorid

 • IP aadress
 • Seadme ja brauseri teave

Sisselogimise andmed

 • Ajatempel
 • Logikirje