Isikuandmete töötlemise teavitus tootjatele.

Vaadake allolevat jaotist.

Teie isikuandmete töötlemisel tootjana (käesoleva isikuandmete töötlemise teavituse tähenduses hõlmab mõiste „tootja“ või „teie“ tootjaid, kes tegutsevad juriidilise isikuna, ja tootjaid, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana) on vastutav töötleja HKScan Oyj, 0111425-3 ja/või mõni HKScan Oyj omandis või kontrolli all olev sidusettevõte („HKScan“, „meie“).

Sellel lehel kirjeldame, kuidas me kogume, töötleme ja jagame oma salvestatud isikuandmeid. Isikuandmed on igasugune teave, mida võib kasutada isiku tuvastamiseks. Füüsilisest isikust ettevõtjat puudutavat teavet, mis hõlmab ühte või mitut isikut, loetakse isikuandmeteks. Juriidilise isikuga seotud teave ei ole isikuandmed, kuid sellise ettevõtte esindajaga seotud teavet peetakse isikuandmeteks.

Meie jaoks on oluline, et tunnete, et töötleme teie isikuandmeid turvaliselt. Me võtame kasutusele meetmeid tagamaks, et teie isikuandmeid kaitstakse ja et teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele ning meie sisepoliitikale ja -protseduuridele. Isikuandmete säilitamistähtaegade kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun selle isikuandmete töötlemise teavituse kohalikus keeles olevat versiooni.

Võime teie isikuandmeid koguda järgmistel viisidel.

Isikuandmed, mille te meile annate, nt meie veebisaidil olevate vormide või muude vormide täitmisel, mida võime paluda teil täita, või suheldes meiega telefoni ja e-posti teel või muul viisil.

Isikuandmed, mida me automaatselt kogume või genereerime, näiteks kui külastate meie veebisaiti ja logite sisse põllumajandustootjate osasse, kogume automaatselt teie ja teie külastuse kohta isikuandmeid, sealhulgas sisselogimisteavet ja Interneti-protokolli (IP) aadressi, mida kasutatakse teie seadme Interneti-ühenduse loomiseks (lugege lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaitidel siin).

Isikuandmed, mida kogume muudest allikatest, nt kui kogume teie isikuandmeid oma partneritelt (nagu nt LSO Osuuskunta ja loomatervishoiu ja -heaolu ühendus ETT Soomes või Eesti Toiduainetööstuse Liit Eestis), riigiasutustelt (näiteks Eesti Veterinaar- ja Toiduamet), pankadelt või seoses taustakontrollidega krediidireitingu teenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Tootjasuhte haldamine

Töötleme teie isikuandmeid tootjasuhte haldamiseks, nt teie kontaktandmete registreerimisel meie tootjate andmebaasis, arvete haldamisel, tootja- ja võimalike finantseerimiskokkulepete arhiveerimisel, taustakontrolli tegemisel (selleks, et enne rahastamislepingu sõlmimist hinnata tootja suutlikkust täita lepingujärgseid kohustusi vastavalt nõudmisele) ning kaupade või teenuste tellimuste ja nende kohaletoimetamise haldamisel.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Finantsinfo
 • Taustakontrolli andmed
 • LSO Osuuskunta liikmelisuse andmed
 • Ostu/müügiandmed

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi tootjasuhte haldamiseks.

Lepingu täitmine (füüsilisest isikust ettevõtjad). Teiega sõlmitud tootjalepingu täitmiseks peame töötlema teie isikuandmeid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse tootjasuhte ajal ja pärast seda nii kaua, kui see on vajalik selleks, et saaksime täita oma õigustatud huvi käsitleda ja täita mis tahes õiguslikke nõudeid. Teisest küljest säilitatakse taustakontrolli andmeid ainult perioodiks, mis on vajalik hindamaks tootja võimekust lepinguliste kohustuste täitmiseks, enne kui sõlmitakse finantseerimisleping.

 

Ürituste ja muude tootjatele suunatud tegevuste läbiviimine

Töötleme teie isikuandmeid, kui osalete meie korraldatud üritusel. Sellega seoses töötleme teie isikuandmeid ürituste läbiviimiseks, nt kui võtame vastu ja registreerime teie osalemise, samuti kui suhtleme teiega üritustega seonduvalt.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 

 • Osalejate andmed
 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Toidueelistused
 • Organisatsioonilised üksikasjad

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi ürituste läbiviimiseks.

Andmesubjekt on andnud töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku (GDPR artikli 9 lõike 2 punkt a). Me võime töödelda isikuandmete asjakohaseid eriliike, näiteks terviseandmeid, ainult siis, kui edastate sellised andmed meile vabatahtlikult, seega teie selgesõnalisel nõusolekul.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sel eesmärgil enne üritust, selle ajal ning pärast seda nii kaua, kui on vaja selleks, et saaksime täita oma õigustatud huvi sündmuse hindamiseks ja üritusel osalemise järeltegevusteks, samuti tulevaste ürituste kavandamiseks.

 

Tootjatele nõustamisteenuste osutamine meie koostöö arendamiseks

Kui osutame teile meie koostöö osana nõustamisteenuseid, näiteks äritegevuse ülevaateid ja äritegevuse planeerimise aruandeid loomade kasvatamise, söötmise ja loomade tervishoiu kavandamise kohta, töötleme teie isikuandmeid tootjatele nõustamisteenuste pakkumise eesmärgil teie ja meie hüvanguks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad
 • Ostu/müügiandmed

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi pakkuda nõuandeteenuseid teie ja meie hüvanguks.

Lepingu täitmine (füüsilisest isikust ettevõtjad). Teiega sõlmitud tootjalepingu täitmiseks peame töötlema teie isikuandmeid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse tootjasuhte ajal. Aruandeid, mis ei sisalda isikuandmeid ega statistikat, säilitatakse tähtajatult.

 

Tootjatevahelise suhtluse hõlbustamine ärilistel eesmärkidel

Töötleme teie andmeid tootjatevahelise suhtluse hõlbustamiseks, näiteks tootjate aadressiraamatu haldamisel ja teie identiteedi kontrollimisel enne juurdepääsu lubamist meie hallatavatele tootjate sotsiaalmeediagruppidele. Tahame hoida töös sellist sotsiaalmeediagruppi, et soovi korral saaksite teiste tootjatega teavet vahetada.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Teie suhtlus
 • Sotsiaalmeediakonto

Õigustatud huvi Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata tootjate kontaktandmeid ja hõlbustada tootjatevahelist teabevahetust.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse tootjasuhte ajal.

 

Tootjatele turunduseesmärgil saadetavad teated

Kui registreerute uudiskirjade või samalaadse, automaatse süsteemi alusel pakutava teabe tellimiseks, töötleme teie isikuandmeid teile soovitud tellimuse või teabe edastamiseks ning samuti meie kaubamärgi ja ettevõtte reklaamimiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed

 

Nõusolek. Töötlemine on vajalik, et pakkuda teile soovitud tellimust või teavet, samuti et reklaamida meie kaubamärki ja tooteid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teie tellimus on aktiivne. Teie isikuandmed kustutatakse pärast tellimusest loobumist (nõusoleku saate tagasi võtta, kui kasutate loobumislinki või võtate meiega ühendust vastavalt käesolevale isikuandmete töötlemise teavitusele).

 

Väline turunduskommunikatsioon HKScani kaubamärgi arendamiseks

Osana meie koostööst tootjatega võime töödelda teie isikuandmeid seoses teie nime, kontaktandmete, foto- või videosalvestise ja organisatsioonilise teabe kogumisega, et avaldada kogutud isikuandmeid meie veebisaitidel, muudes digitaalsetes kanalites või trükitud teabevahendites. Sellega seoses töödeldakse teie isikuandmeid meie kaubamärgi arendamise ja turundussisu pakkumise eesmärgil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Fotod või videosalvestised
 • Organisatsioonilised üksikasjad

Nõusolek. Töötlemine on vajalik meie kaubamärgi arendamiseks ja turundussisu pakkumiseks.

Säilitamistähtaeg: digitaalkanalite kaudu avaldatud isikuandmeid säilitatakse tavaliselt tähtajatult. Mis puudutab isikuandmeid, mida saame kontrollida, siis säilitame teie isikuandmeid kõnealuse turundussisu pakkumise ajal ja pärast seda nii kaua, kui on vaja, et saaksime täita oma õigustatud huvi õigusnõuete käsitlemiseks.

 

Suhtlus meie ja potentsiaalsete tootjate vahel

Kui te pole meie lepinguline tootja, võime töödelda teie isikuandmeid seoses teie kontaktandmete (ja muude vajalike isikuandmete) säilitamisega, et teiega telefoni või e-posti teel suhelda, et saada teie teenuseid hankida ja täita toorainevajadus või suurendada mahtusid.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 • Isikusamasuse andmed
 • Kontaktandmed
 • Organisatsioonilised üksikasjad

Õigustatud huvid. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi teiega suhelda, et saaksime teie teenuseid hankida.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni arvame, et teie ja meie vahel on asjakohane seos. Kui esitate meie suhtluse osas vastuväite või kui meile on selge, et te ei kavatse meie suhtlusele vastata, kustutame teie isikuandmed.

 

IT-süsteemide ja -teenuste haldamine ja kaitsmine

Meie veebisaidi, teenuste ja nendega seotud IT-süsteemide haldamiseks ja kaitsmiseks, nt kui logite sisse meie veebisaidil põllumajandustootjate rubriiki, logimisel, tõrkeotsingul, varundamisel, muudatuste ja probleemide haldamisel süsteemides ning seoses võimalike IT-intsidentidega töötleme teie isikuandmeid vajalikus ulatuses. Lisaks töödeldakse teie isikuandmeid seoses põllumajandustootjate rubriigile juurdepääsu saamiseks sisselogimismandaatide loomisega.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

 

 • Veebiidentifikaatorid
 • Sisselogimisandmed

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta oma veebisaiti, teenuseid ja seotud IT-süsteeme.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse sama perioodi jooksul, mis on märgitud teie isikuandmete töötlemise iga ülaltoodud eesmärgiga seoses. Logides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja tõrkeotsinguks ja intsidentide käsitlemiseks.

 

Juriidiliste kohustuste täitmine

Töötleme teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt raamatupidamis- või maksudega seotud kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud iga juriidilise kohustuse täitmiseks.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik seoses iga juriidilise kohustusega.

 

Õigusnõuete koostamine, esitamine ja kaitsmine

Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks, nt vaidluse või kohtuvaidluse korral.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Kõik isikuandmete kategooriad, mis on kogutud ja mis on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi käsitleda ja kaitsta õigusnõudeid.

Säilitamistähtaeg: teie isikuandmeid säilitatakse aja jooksul, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.

Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid teiste isikutega. Isikuandmete vastuvõtja on teie isikuandmete töötlemise vastutav töötleja, kui me pole teisiti öelnud.

Jagame teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

Teenusepakkujad

Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks jagame isikuandmeid meiega seotud teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad pakuvad meile IT- (nt IT-süsteemide käitamine, tehniline tugi ja hooldus), nõustamis-, arvete saatmise ja turundusteenuseid. Teenusepakkujad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult nendel eesmärkidel ja vastavalt meie juhistele, mitte nende endi eesmärkidel. Oleme vastutav töötleja isikuandmete töötlemisel, mida teenusepakkujad meie nimel teostavad.

Teised vastuvõtjad

Kui see on vajalik, jagamine teatavatel juhtudel ja teatud eesmärkidel teie isikuandmeid teiste vastuvõtjatega (näiteks juriidiliste kohustuste täitmiseks ning õigusnõuete käsitlemiseks ja kaitsmiseks).

Vastuvõtja

Eesmärk

Ülekandmise õiguslik alus

HKScani kontserni ettevõtted

Võime jagada vajalikke isikuandmeid teiste HKScani kontserni ettevõtetega Soomes sisemistel halduseesmärkidel, nt seoses tootjasuhte haldamisega.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik meie sisemise halduse eesmärkidega seotud õigustatud huvide täitmiseks.

Riigiasutused, nt Veterinaar- ja Toiduaimet

Jagame vajalikke isikuandmeid riigiasutustega, kui meil on seadusest tulenev kohustus teabe avaldamiseks.

Õiguslik kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

LSO Osuuskunta, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Kui olete lihatootjate liidu LSO Osuuskunta või Eesti Toiduainetööstuse Liidu liige, võime jagada lihatootmise järjepidevuse toetamiseks ja tagamiseks vajalikke isikuandmeid LSO Osuuskuntaga või Eesti Toiduainetööstuse Liiduga.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik, et täita meie õigustatud huve, mis on seotud lihatootmise toetamise ja järjepidevuse tagamisega.

Loomade tervise ja heaolu ühendused (nt ETT ry)

Loomahaiguste riskide kontrolli all hoidmiseks ja toiduainete ohutuse edendamiseks võime jagada vajalikke isikuandmeid loomade tervise ja heaolu ühendustega, nt assotsiatsiooniga ETT ry.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi kontrollida loomahaiguste riske ja edendada toiduainete ohutust.

Kindlustusseltsid

Kui soovite oma ärihuvide kaitseks meie abiga kindlustust, jagame teie isikuandmeid vastava kindlustusseltsiga, et tagada, et meie tootjad on kindlustatud.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi tagada, et meie tootjad on kindlustatud.

Pangad

Jagame teie isikuandmeid asjakohaste pankadega tootjasuhte haldamiseks, nt seoses finantseerimislepingu sõlmimisega või maksete tegemisega vastavalt meie lepingulistele kohustustele.

Õigustatud huvi (juriidilised isikud). Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata tootjasuhet.

Lepingu täitmine (füüsilisest isikust ettevõtjad). Teiega sõlmitud finantseerimislepingu ja/või tootjalepingu täitmiseks peame töötlema teie isikuandmeid.

Välised nõustajad

Jagame vajalikku teavet väliste nõustajatega, nt audiitorfirmad ja õigusbürood, kui seadusest tulenevalt oleme kohustatud teavet jagama või õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks.

Juriidiline kohustus ja õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita juriidilisi kohustusi või teise võimalusena täita meie õigustatud huve õigusnõuete haldamisel ja kaitsmisel.

Kohtud, vastaspooled jne

Õigusnõuete haldamiseks ja kaitsmiseks jagame isikuandmeid teistele osapooltele.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi hallata ja kaitsta õigusnõudeid.

Õiguskaitseasutused, nt politsei

Jagame isikuandmeid õiguskaitseasutustega, nt politseiga, kui meil on seaduse alusel kohustus teavet avaldada.

Juriidiline kohustus. Töötlemine on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Potentsiaalsed ostjad ja müüjad

Jagame isikuandmeid potentsiaalsete ostjate ja müüjatega ettevõtte omandamise või ühinemise korral.

Õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et täita meie õigustatud huvi omandamise või ühinemise läbiviimiseks.

Püüame isikuandmeid alati säilitada ja töödelda EL-is/EMP-s. Mõned meie teenusepakkujad asuvad siiski väljaspool EL-i/EMP-d ja sellisel juhul töödeldakse isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d.

Isikuandmete kaitse tagamiseks tagame, et teenuseosutajate suhtes, kes käitlevad teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d, on olemas sobivad kaitsemeetmed, nt andmete edastamise lepingute kaudu (mis sisaldavad Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardseid andmekaitseklausleid). Kui teil on küsimusi selle kohta, millistesse riikidesse teie isikuandmeid edastatakse ja milliseid kaitsemeetmeid kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks, või kui soovite koopiat sellistest kaitsemeetmetest ja teabest, kui need on saadaval, siis võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. Töötleme teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teie õiguste täitmiseks. Esitage oma õiguste kasutamise taotlused meie andmekaitse veebisaidi kaudu või võtke meiega ühendust aadressil privacy@hkscan.com.

Teil on õigus:

Oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida teie kohta töötleme. Võite taotleda oma isikuandmete koopiat meie andmekaitse veebisaidi kaudu, mille leiate siit. Anname selle teile, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus neid andmeid mitte jagada või kui andmete jagamine kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Oma isikuandmeid uuendada

Lisaks on teil õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist või täiendamist.

Nõusolek tagasi võtta

Kui me tugineme isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada

Teil on õigus õigustatud huvil põhinevatel, teie konkreetset olukorda puudutavatel põhjustel vaidlustada oma isikuandmete töötlemine. Sellises olukorras lõpetame teie isikuandmete kasutamise, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, välja arvatud juhul, kui suudame näidata, et õigustatud huvi kaalub üles teie erahuvid või et teie isikuandmete kasutamine on vajalik õigusnõuete haldamiseks või kaitsmiseks.

Oma isikuandmed kustutada

Teatavatel asjaoludel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Siiski ei saa me teie isikuandmeid kustutada, kui näiteks õigusaktidest tulenevalt oleme kohustatud neid andmeid säilitama.

Oma isikuandmete kasutamist piirata

Teil on teatud olukordades õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks. Kui teie isikuandmete töötlemist on piiratud, võime lisaks andmete säilitamisele ainult teie isikuandmeid teie nõusolekul töödelda, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta teiste õigusi.

Oma isikuandmeid edastada (andmete ülekantavus)

Viimaseks on teil õigus taotleda teie kohta talletatud isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (andmete ülekantavus). Õigus andmete teisaldatavusele, võrreldes juurdepääsuõigusega, hõlmab ainult selliseid isikuandmeid, mille olete ise edastanud ja mida me töötleme teatud õiguslikel alustel, nt teie nõusoleku alusel.

Võime seda teavet aeg-ajalt värskendada, nt kui töötleksime isikuandmeid uute eesmärkide saavutamiseks, koguksime täiendavaid isikuandmete kategooriaid või jagaksime isikuandmeid teiste vastuvõtjatega. Sel juhul teavitame teid sobival viisil. Teabe uusim versioon avaldatakse alati sellel lehel.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Kontaktandmed leiate allpool. Kui te pole meie vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus oma jurisdiktsioonis asuvale pädevale järelevalveasutusele.

HKScan Oyj

Ettevõtte registreerimisnumber: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post:privacy@hkscan.com

Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme, leiate allolevast tabelist.

Kategooria

Isikuandmete näited

Isikusamasuse andmed

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kasutajanimi
 • Isikukood
 • Allkiri

Kontaktandmed

 • Aadress
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber

Organisatsioonilised üksikasjad

 • Ärinimi
 • Esindajad
 • Geograafiline paigutus
 • Tootja number
 • Tootmisharu

Finantsteave

 • Pangakonto
 • Teave asjakohaste finantshuvide kohta
 • Teave omandiõiguste kohta
 • Finantseerimislepinguga seotud teave
 • Krediidi/rahastuse summa
 • Teave kehtivate kindlustuste kohta
 • Kindlustuskaitse

Taustakontrolli andmed

 • Ärinimi
 • Vastutavatel ametikohtadel töötavad isikud
 • Krediidireiting/staatus

LSO Osuuskunta või Eesti Toiduainetööstuse Liidu liikmelisuse andmed

 

Ostu/müügiandmed

 • Ostusummad
 • Müügisummad

Osaleja andmed

 • Tegevus
 • Kuupäev

Toidueelistused

 • Toiduallergiad

Teie suhtlus

 

Sotsiaalmeediakonto

 • Sotsiaalmeediaprofiil

Fotod või videosalvestised

 • Foto
 • Video

Veebiidentifikaatorid

 • IP-aadress
 • Seadme ja brauseri teave

Sisselogimise andmed

 • Ajatempel
 • Logikirje