Lõuna kohvikus, sõpradega - Elu on parem, kui seda jagatakse

Muudame elu maitsvamaks – täna ja homme

HKScan kasvab vastavalt oma uuele strateegiale mitmekülgseks toiduettevõtteks.

HKScani peamine strateegiline eesmärk on suurendada kasumlikkust, mis võimaldab äritegevuse järjepidevust ja ettevõtte arengut.

Meie eesmärk on kasvada mitmekülgseks toiduettevõtteks ja saavutada juhtpositsioon oma koduturgude peamistes müügikanalites. Ettevõtte jaoks on oluline suurendada eksporti, eriti Aasiasse. HKScan jätkab jõupingutusi oma turupositsiooni tugevdamiseks oma peamistel eksporditurgudel.

Strateegilised prioriteedid

Kasumlik kasv tarbijate toiduhetkedes:
Kasvame toiduettevõttena nii arenevates müügikanalites kui tarbijate poolt eelistatud tootekategooriates. Kasutame uusi ärilisi kontseptsioone ja digitaalseid lahendusi.

Ettevõtte äriprotsesside edukas juhtimine:
Meie äriprotsesside ja töötajate kompetentside arendamine tugevdab tarbija- ja kliendikogemust, tootlikkust, kulutõhusust ja kasumlikkust.

Eesrindlikkus töö vastutustundlikus ettevõtluses vallas:
Jätkusuutlik tegutsemisviis on meie ettevõtte vundament. Ehitame koos oma partneritega Agrofood ökosüsteemi, mis aitab meil suurendada kasumlikkust ja jätkusuutlikkust kogu väärtusahelas. Nii vastame paremini tarbijate ja klientide muutuvatele vajadustele.

Konkurentsivõimelise farmerite kogukonna arendamine:
Arendame koos lepinguliste põllumajandusettevõtetega vastutustundliku ja kvaliteetse algtootmise konkurentsivõimet. Seeläbi tagame olulise tooraine kättesaadavuse, mis annab meile konkurentsieelise.

Meie tugevused

HKScan_our strenghts_EE.jpeg

Pikaajalised finantseesmärgid:

  • EBIT enam kui 4% müügitulust,
  • kasutatud kapitali tootlus (ROCE) enam kui 12% müügitulust,
  • netovõlg alla 100% ja
  • dividendid üle 30 % puhaskasumist.