Perekond ja sõbrad hilisel hommikusöögil

Meie töö väärtused

Igapäevastes tegemistes ja suhtluses nii HKScani kolleegide kui ka koostööpartnerite ning teiste sidusrühmadega juhindume meie ühistest väärtustest.

Ema ja tütar valmistavad hilist hommikusööki

Inspire (Inspireeri)

Soovime tarbijaid ja oma kliente inspireerida uute toiduelamustega.

Muudame toidumaailma oma toodete, kontseptsioonide ja digitaalsete lahendustega huvitavamaks.

Meid inspireerib pidev soov õppida ja arendada oma oskusi, mis võimaldavad meil pakkuda uusi tarbija- ja kliendikogemusi.

HKScani põllumehed - Muudame koos oma põllumeeste ja personaliga elu maitsvamaks.

Lead (Juhi)

Tunneme uhkust selle üle, et oleme üks Põhjamaade juhtivaid toiduainetööstusi. Teeme aktiivset tööd oma juhtpositsiooni arendamiseks ja seda heas koostöös oma sidusrühmadega.

Haldame professionaalselt oma pikka väärtusahelat farmist toidulauale, mis võimaldab pakkuda kohalikku ja vastutustundlikult toodetud toitu.

Arendame häid juhtimistavasid, et meil oleksid motiveeritud, pühendunud ja tulemustele orienteeritud töötajad.

Grillipidu – muudame elu maitsvamaks

Care (Hooli)

Keskendume tööohutusele, tervislikule ja vastutustundlikule toidule, loomade heaolule, keskkonnaaspektidele ning oma töötajate rahulolule.

Meie töö vastutustundlikkuse valdkonnas põhineb heal koostööl sidusrühmadega.

Aitame oma vastutustundlikkuse valdkonnas tehtava töö kaudu tarbijatel teha toiduvalikuid puhta südametunnistusega.

Tahame luua õhkkonna, mis on täis hoolimist, usaldust ja austust.

hkscan highfive

Deliver (Täida ootused)

Võtame oma töö eest vastutuse ja teeme asjad ära.

Jõuame heade tulemusteni, teades oma eesmärke ja pöörates tähelepanu igapäevasele sooritusele. Mõistame seost oma töö ja ettevõtte majandustulemuste vahel.

Me teeme oma tööd, ületades ootusi, haarates initsiatiivi ja tegutsedes alati kooskõlas HKScani eesmärkidega.

Tagame kõiges, mida teeme, kvaliteedi ja meisterlikkuse.