Ligi 80% vastanutest märkis mõne boonuse või hüve, mida nende ettevõttes palgale lisaks pakutakse. Kõige rohkem märgiti ära tasuta joogid (55%), lisatasu heade tulemuste eest (49%), telefonikompensatsioon (42%), suvepäevad (41%) ja auto kasutamise kompensatsioon (33%).

Uusi lisahüvesid on sel aastal sisse viinud 14% uuringus osalenud ettevõtetest. Peamiselt toodi uue hüvena välja spordikompensatsioon, mis muutus sel aastal 100 euro väärtuses kvartali kohta maksuvabaks.

„Selles küsitluses uurisime hüvede kohta värbamisspetsialistidelt ja personalijuhtidelt, nii et on loogiline, et pea kõik neist mõne lisahüve välja oskasid tuua. Meie hüpotees on aga, et töötajate küsitluse tulemused enam nii roosilised olema ei saa, sest paljusid hüvesid kas ei tajuta hüvedena – näiteks tasuta vesi, mida siin agaralt välja toodi – või mõnedest hüvedest lihtsalt ei teata,“ kirjeldas CV.ee turundusjuht Rain Uusen.

Samal ajal selgus, et läbimõeldud ja kompleksne hüvede süsteem on üsna vähestel ettevõtetel. Isegi tasuta jooke ja lisatasusid tõid välja siiski vaid pooled vastanutest. Kõiki teisi hüvesid mainiti juba veelgi harvem.

„Lisahüved peaksid olema väga kaalutletud ja ettevõtte töötajate nägu. Näiteks ei pruugi kõrgepalgalise programmeerija töökohavalikut mõjutada oluliselt rahaline hüve sünnipäeva- või pereliikme matusetoetuse näol, küll aga hindab ta mugavat kontorit ja ettevõtte poolt organiseeritud toitlustust,“ lisas Uusen

Kõige rohkem osales sel korral CV-Online’i uuringus tootmisettevõtteid, kelle jaoks on lisahüvede teema ka väga oluline. Eesti suurima toiduainetööstuse HKScan Estonia personalidirektor Relika Rohtoja ütles, et kuigi meedias räägitakse peamiselt idufirmade pinksilaudadest, siis tegelikult on lisahüvede paketid tema kogemuse järgi kõige suuremad just tööstusettevõtetes.

„Töö tootmises ei ole kerge ja tegeleme iga päev sellega, et meie töötajad oleksid motiveeritud ja terved. HKScan peab meeles oma töötajaid tööjuubelitel, meie tootmisüksuste sööklates saavad töötajad sooja supi 10 sendi eest ja prae alates veidi üle 1 euro, lisaks pakume töötajatele tasuta bussitransporti tööle ja koju ning hoolitseme ka tervise eest kompenseerides massaaži ja makstes spordikompensatsiooni,“ kirjeldas Rohtoja.

„Lisaks toetame oma töötajaid nende jaoks olulistel elulistel sündmustel – maksame toetusi nii laste tähtsate sündmuste puhul nagu sünd ja kooliminek, kurbade sündmuste korral maksame perele matusetoetust. Samuti korraldame kogupereüritusi, näiteks sel suvel toimus HKScani perepäev Tallinna loomaaias ning seal osales kokku 1300 inimest: töötajad ja nende pereliikmed,“ ütles ta.

Karjääriarenguleht CV.ee on 21-aastase kogemusega Eestis asutatud internetipõhine värbamisettevõte ja tööportaal, mis tegutseb tänaseks ka Lätis ja Leedus. CV-Online kuulub maailma suurimasse online värbamisettevõtete gruppi www.monster.com ja pakub teenuseid üle kogu maailma.