„Linnulihatootjana astume sammu seadustest edasi ning anname tarbijatele lisagarantii, et nende ostetud konkreetne kanalihatükk pärineb kanalt, keda ei ole tema eluea jooksul kordagi ravitud antibiootikumidega,“ ütles Talleggi tooteid tootva HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. „Vastutustundlikud ettevõtted loovad loomadele ja lindudele võimalikult head elutingimused, et vähendada nende haigestumist. Oleme Talleggi linnufarmides investeerinud aastate jooksul kanade elutingimustesse, heaolusse ning bioohutusmeetmetesse, millest johtuvalt esineb lindude haigestumist meie farmides väga harva,“ lisas Mere.

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on mikroobide tundlikkuse vähenemine ravimite suhtes teadaolevalt kogu maailmas suureks probleemiks. „Seda, et ravimiresistentsus vajab teravdatud tähelepanu ka Eestis, näitavad aastatepikkused seired veiste, sigade ja kodulindude seas. Seetõttu on äärmiselt hea meel, et Eesti suurim linnulihatootja suhtub antibiootikumide kasutamisse vastutustundlikult ning teeb endast kõik oleneva, et pidurdada resistentsete bakterite teket,“ ütles Kalda.

„Antibiootikumide kasutamine on Euroopa Liidus looma- ja linnukasvatuses lubatud vaid ravi eesmärgil ja ainult veterinaararsti ettekirjutuse alusel,“ lisas Talleggi linnukasvatuse direktor Eve Samuli. „Oleme oma linnufarmides viinud kanade haigestumise heade elutingimustega miinimumini, kuid kui kana on siiski mingil põhjusel haigestunud, siis saab ta parimat hoolitsust ning ravitakse veterinaararsti määratud ravi järgi terveks. Selleks eelistame alati looduslikke alternatiive ja lindude ravimine antibiootikumidega on viimane alternatiiv. Kuid ka siis ei ole tarbijatel vaja karta, sest sel juhul kehtib lihatööstusesse saatmise keeluaeg, mida kontrollib rangelt ka Veterinaar- ja Toiduamet. Nii tagatakse, et liha, mis jõuab poelettidele, on alati antibiootikumideta,“ selgitas Samuli.

Kokku opereerib Tallegg Eestis kuue broilerifarmiga, mis asuvad valdavalt Tallinna lähiümbruses. Söögilauale jõuab kanaliha just nendest kanalatest. Loe lähemalt Talleggi linnukasvatuse kohta: https://www.tallegg.ee/eestikana/