EST ZeroCarbon wwwkuva 1600x500 (002)

HKScan seab eesmärgiks süsinikuneutraalse toidu tootmise aastaks 2040

Meie eesmärk on muuta aastaks 2025 süsinikuneutraalseks oma tootmisüksused ning kogu tootmisahel loomakasvatusest tarbijateni hiljemalt aastaks 2040. Eesmärkide täitmiseks tuleb ettevõttel emissioone märkimisväärselt vähendada ning suurendada koostöös loomakasvatajate ja teiste partneritega süsiniku sidumist. Kontserni kliimakava hõlmab kõiki koduturge Soomes, Rootsis, Baltikumis ja Taanis.

Valminud kliimakava näitab HKScanile kui Läänemere piirkonna ühele suurimale toiduettevõttele kätte peamised võimalused süsinikuneutraalsuse suunas liikumiseks. Eesmärk on tegeleda esmalt kõige suurema mõjuga tegevustega.

HKScani tegevjuht Tero Hemmilä: “HKScan seadis koos loomakasvatajate ja teiste partneritega ambitsioonikad eesmärgid, mida sammhaaval täitma asume. Meile on oluline töötada pikaajalise vaatega, et luua püsivalt kliimasõbralikumad ärimudelid. Samal ajal mõistame, et oleme alles oma teekonna alguses ning eesmärkideni jõudmiseks tuleb teha koostööd paljude oma sidusrühmadega”.

Kliimameetmed teooriast praktikasse

Meie teekond süsinikuneutraalsuse ettevõtteni põhineb süsiniku heitkoguste kaardistamisel, mõõtmisel ja vähendamisel. 2020. aastal viisime kõigil oma koduturgudel Soomes, Rootsis, Baltikumis ja Taanis läbi ulatusliku uuringu, millega kaardistati ja arvutati välja ettevõttes tekkivad heitkogused alates loomakasvatusest kuni tarbijateni jõudva kaubani. Aastal 2019 oli heitkogus võrdväärne umbes 2,4 megatonni süsinikdioksiidiga (CO2e)*, millest tootmisüksused moodustasid umbes 5%. HKScani kliimaemissioon on arvutatud kooskõlas GHG protokolliga (1-3). Audiitorfirma KPMG on kinnitanud andmete täpsust ja täielikkust.

EST_ZeroCarbon_ympyra_www_970x560_122020.jpg

Soomes ja Rootsis moodustab toidu tootmine kliimaheitmetest umbes 20 protsenti, millest lihatoodang omakorda umbes poole. Lihatootmise suurimad heitkoguste allikad on söödatootmine ja põlluharimine.

Meie tootmisüksused süsinikuneutraalseks aastaks 2025

Aastatel 2014 kuni 2020 vähendas HKScan oma tööstuste ja toodangu heitkoguseid üle 70 protsendi, kaasates tootmisesse taastuvelektrit ja parandades pidevalt energiatõhusust. Tootmisüksustele on väljastatud sertifikaadid, mis tõendab, et kasutatav elekter on täielikult toodetud taastuvenergiast

EST_A_ZeroCarbon_www_970x560_122020.jpg

Põllumajanduse kliimamõjude vähendamine

Lisaks HKScani tootmisüksustele põhjustavad kliimamõjusid algtootmine, logistika, pakendamine ja jäätmed. Need heitmed kuuluvad GHG protokolli ulatus 3 alla (ingliskeelne viide).

Algtootmises keskendutakse eriti söödatootmise kliimamõjudele, optimeerides väetiste ja muude tootmissisendite kasutamist. Keskendutakse eelkõige suurima mõjuga söödatootmise ja maakasutuse heitkoguste vähendamisele.

Prioriteedid põllumajanduse keskkonnamõjude vähendamisel on:

• Vähendame söödatootmise kliimamõju, optimeerides väetiste ja muude tootmissisendite kasutamist.
• Soodustame põldudel süsiniku sidumist.
• Arendame sõnniku ringkasutust, näiteks energia tootmisel või väetisena.

EST_B_ZeroCarbon_www_970x560_122020.jpg

HKScan on töötanud kliimamõjude vähendamise nimel suurendades sõnniku ringkasutust ja söödatootmise efektiivsust ning võttes kasutusele päikeseenergiat.

Vastutustundlikkus muutub koostöö aluseks kõigi meie partneritega. See töö nõuab mitmekülgseid teadmisi, seega on lisaks meile ja meie koostööpartneritele kaasatud ka teised ettevõtted ning eksperdid ja teadusorganisatsioonid. Ühiselt otsime uusi viise, kuidas vähendada kliimamõjusid ja võtta head tavad ökosüsteemipõhiselt tegutsedes laiemalt kasutusse kõikidel meie koduturgudel. Loe lähemalt Agrofood Ecosystem kohta

Loe pakendite süsinikujälje vähendamise kohta lähemalt siit (ingliskeelne viide).

HKScan tegeleb kohalike süsiniku sidujate arendamisega

HKScanil on tohutu potentsiaal süsiniku sidumise suurendamiseks, seda eelkõige põlluharimises ja metsakasvatuses. Taimeliikide valikul ja kasvatusmeetoditel on süsiniku sidumisel oluline roll. Koostööpartneritega arendab ettevõte võimalusi põldude süsinikdioksiidi sidujate mõõtmiseks ja suurendamiseks.