Liha raaka-aineena

HKScan hankkii liharaaka-aineen Suomessa ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan. Yhtiöllä on Suomessa noin 2 000 sopimustuottajaa, jotka tuottavat tarvittavan sian- ja naudanlihan sekä broilerit. Oman sopimustuotannon ansiosta Kariniemen® -tuotteissa oleva siipikarjanliha ja HK®-tuotteissa oleva sian, naudan ja siipikarjanliha on 100 % suomalaista.

HKScan toimii tiiviisti yhdessä sopimustuottajiensa kanssa turvatakseen vastuullisesti tuotetun, kotimaisen ja korkealaatuisen lihan saatavuuden. Saatavuuden lisäksi kehitämme muun muassa tuotannon vastuullisuutta.

Lue lisää: Eläinten hyvinvointi - HKScan ja HKScanin Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2023.  

HKScanin Suomessa käyttämän lihan kotimaisuusaste on lähes 100 prosenttia. Suomessa kulutetun lihan kotimaisuusaste vuonna 2021 oli 83,3 prosenttia. 

HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa

HK® - ja Kariniemen® -tuotteiden lisäksi yhtiö myy kuluttajatuotteita Suomessa mm. Via-, Flodins- ja Portti-tuotemerkillä. Näissä tuotteissa käytetty liharaaka-aine voi olla suomalaisen lisäksi myös ulkomaista. Via-tuotemerkillä myytävissä tuotteissa liha on tällä hetkellä suomalaista, joissa muutenkin pyritään aina ensisijaisesti käyttämään suomalaista lihaa.

Hyvää Suomesta -joutsenmerkkiä käytetään tunnuksena niiden tuotteiden pakkauksissa, joissa liharaaka-aine on kokonaan suomalaista ja jotka on valmistettu Suomessa.  

Suomalainen liharaaka-aine ilmoitetaan tuotteen ainesosaluettelossa myös niiden tuotteiden osalta, jotka valmistetaan suomalaisesta liharaaka-aineesta Suomen ulkopuolella. 

Tuore liha

Pakatuissa naudanlihoissa HKScan Finland noudattaa EU:n laajuista virallista naudanlihan merkintäjärjestelmää. Etiketistä ilmenee, että missä liha on tuotettu, teurastettu ja leikattu. 

Sianlihan osalta pakkauksissa ilmoitetaan liharaaka-aineen alkuperämaa.

Valmisteet

HKScan Finlandin lihavalmisteiden ja valmisruokien osalta kuluttaja voi tarkastaa kotimaisuuden Hyvää Suomesta -joutsenlipusta ja/tai pakkauksen merkinnöistä. Joutsenlippua saa käyttää makkaroissa ja muissa lihavalmisteissa vain, jos niiden sisältämä liha on kokonaan suomalaista ja tuote on valmistettu Suomessa. Valmisruoissa ei kuitenkaan välttämättä ole Hyvää Suomesta -joutsenlippua, jos tuote sisältää muuten runsaasti ulkomaista raaka-ainetta (esimerkiksi riisi tai eksoottiset hedelmät).

Lihan vienti Suomesta

HKScan vie tuotteita lähes 50 maahan. HKScan on merkittävästi avannut kotimaiselle lihalle kansainvälisiä markkinoita. Sianlihan vienti Forssan yksiköstä Kiinaan käynnistyi huhtikuussa 2018. 

Tiukat laatuvaatimukset myös ulkomaiselle lihalle

HKScanin Suomessa käyttämän lihan kotimaisuusaste on lähes 100 prosenttia. Palvellakseen asiakkaitaan HKScan käyttää ja välittää Suomessa lisäksi pienen määrän ulkomaista lihaa yksittäisinä tuotteina, esimerkiksi lammasta ja riistaa Uudesta-Seelannista ja nautaa Australiasta. 

HKScanilla on tiukat laatuvaatimukset niin kotimaisen kuin tuontilihan suhteen. HKScan muun muassa auditoi säännöllisesti tavarantoimittajat, joilta lihaa ostetaan. Tuontieriä kontrolloidaan tarkasti yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti ja näytteitä otetaan säännöllisesti. Tuontilihaan sovelletaan yhtiössä samoja laatuvaatimuksia kuin kotimaiseenkin. Ulkomaista lihaa hankitaan HKScan-konsernin omien teurastamoiden lisäksi tunnetuilta ja luotettaviksi tiedetyiltä lihayrityksiltä. EU-alueella on lakisääteinen naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmä.