Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Tutustu haluamaasi osioon alla.

HKScan Oyj ja/tai sen omistuksessa tai määräysvallassa oleva konserniyhtiö (”HKScan”, ”me”, ”meidän”, ”meille”) on rekisterinpitäjä suhteessa henkilötietojesi käsittelyyn, joka tapahtuu HKScanin toimitiloihin asennetun valvontakameran välityksellä.

Tällä sivulla kuvailemme ja annamme sinulle lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi valvontakameran välityksellä vieraillessasi tai työskennellessäsi toimitiloissamme. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Valvontakameralla” tarkoitetaan kameraa tai muuta teknistä laitetta, jonka tarkoituksena on kuvata ja tallentaa kuvia tai videoita ihmisistä, toimitiloista tai muusta omaisuudesta.

Toimitilat” tarkoittavat HKScanin toimistotiloja, tuotantolaitoksia ja muita toimitiloja, mukaan lukien rakennukset ja niihin liittyvät ulkoalueet (esim. portit, rakennuksen sisäänkäynnit ja lastauslaiturit), joihin on asennettu valvontakamera.

Alla olevasta taulukosta saat lisätietoja siitä, kuka on henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä rekisterinpitäjä HKScanin eri toimitiloissa.

Rekisterinpitäjä

Toimitilat

HKScan Oyj

  • Turku

HKScan Finland Oy

 

  • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

  • Paimio

HKScan Sweden AB

  • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

  • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

  • Loo, Rakvere, Tabasalu, HKScan’s own farms

AS Rakvere Farmid

  • Viljandi, Rakvere Farmid’s own farms

AS HKScan Latvia

  • Jelgava, Riga

UAB HKScan Lietuva

  • Vilnius

HKScan Poland Sp. z o.o.

  • Swinoujscie

Toimitiloissamme on valvontakameroita, jotka voivat automaattisesti kuvata ja tallentaa kuvia tai videoita sinusta, kun vierailet tai työskentelet toimitiloissamme. Tällaiset tallenteet voivat sisältää henkilötietojasi, jos kyseisten kuvien tai videoiden avulla pystymme tunnistamaan sinut. Toimitiloihimme asennetut valvontakamerat voidaan jakaa kahteen luokkaan: (1) rakennusten ulkopuolelle asennetut valvontakamerat ja (2) rakennusten sisälle asennetut valvontakamerat.

Rakennusten ulkopuolelle asennetut valvontakamerat pitävät sisällään valvontakamerat, jotka kuvaavat pysäköintialueita, portteja, aitojen linjoja, rakennusten sisäänkäyntejä ja poistumispisteitä, lastauslaitureita sekä mahdollisesti muuta piha-aluetta (”ulkotilan valvontakamera”). Rakennusten sisällä oleviin valvontakameroihin kuuluvat valvontakamerat, jotka kuvaavat rakennuksia sisältäpäin, mukaan lukien eläinten kuljetukseen tarkoitetut alueet, teurastamot, tuotantolaitokset ja tuotantolinjat, sisäänkäynnit suojattuihin huoneisiin tai muihin suojattuihin tiloihin, sekä sisäänkäynnit yhteisiin tiloihin (”sisätilan valvontakamera”).

Valvontakamerat on sijoitettu siten, että ne eivät kuvaa toimitilojamme ympäröivää julkista tilaa.

Huomioithan myös, että emme hyödynnä automaattista kasvojentunnistusta tai vastaavia teknologioita, jotta pystyisimme tunnistamaan sinut tai jonkun muun henkilön biometristen tietojen käsittelyn seurauksena.

Emme käsittele valvontakameran välityksellä kerättyjä henkilötietoja mihinkään muihin kuin jäljempänä määriteltyihin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen

Jos työskentelet eläinten hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä (esim. eläinten ruokintaan, eläinten kuljetukseen tai teurastamotoimintaan liittyen), voimme käsitellä henkilötietojasi sisätilan valvontakameran välityksellä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa eläinten turvallisuus ja hyvinvointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä ja lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kamera- ja videotallenteet

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä asianmukaisten eläinten hyvinvointikäytäntöjen ja niihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

 

Tuotantoprosessien tehokkuuden varmistaminen

Jos työskentelet tuotantolinjalla, saatamme käsitellä henkilötietojasi sisätilan valvontakameran välityksellä. Käsittelyn tarkoituksena on varmistaa tuotantolinjan tehokkuus. Varmistaaksemme tuotantolinjan tehokkuuden kuvaamme tuotantolinjaa, jotta pysyt tarkkailemaan sitä erilliseltä näytöltä ja havaitsemaan sekä korjaamaan tuotantolinjalla esiintyviä poikkeavuuksia. Tuotantolinjan valvonnan avulla pystymme hyödyntämään käytössä olevat resurssit kustannustehokkaasti.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kamera- ja videotallenteet

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista tuotantoprosessin tehokkuuden ja resurssien käytön kustannustehokkuuden varmistamiseksi.

 

Toimitilojen, työntekijöidemme ja vierailijoidemme turvallisuuden varmistaminen

Saapuessasi toimitilojemme portille, rakennuksen sisäänkäynnille, taikka työskennellessäsi lastauslaiturilla tai piha-alueella, saatamme käsitellä henkilötietojasi ulkotilan valvontakameran välityksellä. Käsittelyn tarkoituksena on suojata toimitilojamme luvattomalta pääsyltä, murroilta, ilkivallalta tai muilta omaisuuteen liittyviltä rikoksilta. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on suojella työntekijöidemme ja vierailijoidemme turvallisuutta ulkoisilta sekä työturvallisuuteen liittyviltä uhkilta.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kamera- ja videotallenteet

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista toimitilojemme suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, murroilta, ilkivallalta tai muilta omaisuuteen liittyviltä rikoksilta sekä työntekijöidemme ja vierailijoidemme turvallisuuden suojelemiseksi.

 

Omaisuuden, liikesalaisuuksien ja tietoturvan toteutumisen suojaaminen

Jos olet työntekijämme tai vierailijana toimitiloissamme, voimme käsitellä henkilötietojasi sisätilan valvontakameran välityksellä, joka on asennettu esim. suojatun huoneen sisäänkäynnille. Käsittelyn tarkoituksena on suojata omaisuutta, mukaan lukien ammattisalaisuuksia ja tietojärjestelmiä, varkauksilta, luvattomalta pääsyltä tietoihin tai muulta vahingoittamistarkoituksissa tehtävältä toiminnalta.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kamera- ja videotallenteet

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista omaisuuden, mukaan lukien ammattisalaisuuksien ja tietojärjestelmien, suojaamiseksi varkauksilta, luvattomalta pääsyltä tietoihin tai muulta vahingoittamistarkoituksissa tehtävältä toiminnalta.

 

Vahinkotilanteiden tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittäminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos joudumme selvittämään tapahtuneita vahinkotilanteita tai muita turvallisuutta vaarantavia tilanteita. Tutkinnan seurauksena voimme myös käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Henkilötietoryhmät

Laillinen peruste

Kamera- ja videotallenteet

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista selvittääksemme tapahtuneita vahinkotilanteita tai muita turvallisuutta vaarantavia tilanteita. Lisäksi käsittely voi olla tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja sisältäviä kamera- ja videotallenteita ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot kerättiin. Kamera- ja videotallenteita säilytetään yleisesti ottaen 1 – 12 kuukautta käsittelyn tarkoituksesta ja kyseisen toimipaikan sijainnista riippuen. Vahinkotilanteiden tai turvallisuutta vaarantavien tilanteiden johdosta voimme säilyttää kamera- ja videotallenteita pidempään, jos se on tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Vastaanottaja toimii rekisterinpitäjänä suhteessa henkilötietojesi käsittelyyn, ellemme toisin ilmoita.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

Palveluntarjoajat

Käytämme palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille turvapalveluita, kuten vartiointipalveluita ja elektronisia turvallisuuspalveluita. Palveluntarjoajat saavat käsitellä henkilötietojasi vain näitä tarkoituksia varten ohjeidemme mukaisesti, eivätkä omiin tarkoituksiinsa. Olemme rekisterinpitäjiä henkilötietojen käsittelyssä, jonka palveluntarjoajat suorittavat meidän puolestamme.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille (esim. puolustautuaksemme meitä vastaan esitettäviin oikeusvaateisiin tai noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme), jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi.

Vastaanottaja

Tarkoitus

Siirron oikeudellinen peruste

HKScan konserniyhtiöt

Voimme jakaa tarpeellisia henkilötietoja muille HKScan konserniyhtiöille, esim. tilanteessa, jossa toinen HKScan konserniyhtiö avustaa meitä selvittämään vahinkotilannetta.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista, jotta voimme täyttää vahinkotilanteiden tai muiden turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Viranomaiset

Jaamme tarvittavat henkilötiedot viranomaisten kanssa, jos meillä on lain mukaan velvollisuus paljastaa tiedot.

Lakisääteinen velvoite. Käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Tuomioistuimet, vastapuolet ym.

Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille ym., jos se on tarpeen puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.

Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeellista puolustautuaksemme meitä vastaan esitettyihin oikeusvaateisiin.

Lainvalvontaviranomaiset esim. poliisi

 

Jaamme henkilötietoja lainvalvontaviranomaisten esim. poliisin kanssa, jos meillä on lakisääteinen velvoite paljastaa tietoja.

Lakisääteinen velvoite. Käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Pyrimme aina säilyttämään ja käsittelemään henkilötietojasi Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella. Jotkut palveluntarjoajistamme voivat kuitenkin sijaita Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden palveluntarjoajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat esimerkiksi kansainvälisiä henkilötietojen siirtoja koskevat tiedonsiirtosopimukset. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, mihin maihin henkilötietojasi siirretään ja mitä suojatoimia sovelletaan henkilötietojesi suojaamiseksi tai jos haluat kopion tällaisista suojatoimista, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen privacy@hkscan.com.

Sinulla on tietosuojalainsäädännön nojalla tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa, kun tämä on tarpeen oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi tietosuojaverkkosivustomme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa privacy@hkscan.com.

Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinusta käsittelemiimme henkilötietoihin. Voit pyytää kopion henkilötiedoistasi täällä. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä. Pyydämme sinua huomioimaan, ettei tämä oikeus sovellu kerättyihin kuva- ja videotallenteisiin.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaatteiden hallinnoimiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmansien osapuolten oikeuksien puolustamiseksi.

Voimme ajoittain päivittää näitä tietoja, esimerkiksi jos käsittelisimme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten, keräisimme uusia henkilötietoryhmiä tai jakaisimme henkilötietoja muiden vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen viimeisin versio julkaistaan aina tällä sivulla.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

HKScan Oyj
0111425-3
Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku
privacy@hkscan.com