Serving 1600x500

HKScan sijoituskohteena

Olemme pörssilistattu ruokatalo, jolla on yli sadan vuoden kokemus vastuullisesta pohjoismaisesta ruoantuotannosta asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin. Vastuullinen tapamme toimia kattaa koko arvoketjun tilalta kuluttajalle.

Lähes 7000 ammattilaistamme varmistavat lupauksen tuotteidemme hyvästä mausta ja laadusta. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltian maat. Lisäksi viemme tuotteita lähes 50 maahan.

Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian-, naudan- ja lampaanliha sekä lihavalmisteet ja ateriat. Kuluttajat tunnistavat tuotteemme ikonisista tuotemerkeistämme, joita ovat muun muassa HK®, Kariniemen®, Via®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®.

Asiakkaat

Asiakkaamme toimivat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektoreilla. Olemme vähittäiskaupan vahva kumppani tunnetuilla kuluttajabrändeillämme. Kuluttajien ruokailutottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuessa ruokapalveluita tuottava food service -kanava kasvaa ja avaa elintarviketeollisuudelle mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Panostamme kasvuun ja asemamme vahvistamiseen kehittyvissä ja kasvavissa myyntikanavissa. Uudet kaupalliset konseptit ja digitaaliset ratkaisut ovat vahvistuvan tuotevalikoiman rinnalla kasvun ajureita.

Strategia

Marraskuussa 2019 julkistamamme uuden konsernistrategian keskiössä on yhtiön kannattavuutta parantava Turnaround-ohjelma vuosille 2020 - 2021. Turnaround-ohjelman toteuttaminen luo taloudellisesti vahvaa perustaa tulevaisuuden kasvulle. Samaan aikaan luomme pohjaa kannattavalle kasvulle myös muilla tulevaisuuteen suuntautuvilla kehitystoimenpiteillä.

Tavoitteemme on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi, olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa markkina-asemaansa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vahva ja innovatiivinen siipikarjatuotteistomme sekä ateriat ja ateriakomponentit ovat kasvun ajureita. Vastuullisesti tuotettu liha ja lihatuotteet ovat toimintamme keskiössä ja merkittävässä roolissa myös jatkossa. Vahvat kumppanuudet ovat osa uutta strategiaamme ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Selvitämme liiketoimintamme laajentamista uusiin tuotekategorioihin ja raaka-aineisiin kulutustottumusten muuttuessa.

Strategiset painopistealueemme ovat kasvu kuluttajien ruokahetkissä, toiminnallinen erinomaisuus, edistyksellinen vastuullisuustyö sekä kilpailukykyinen tuottajayhteisö. Strategiamme linjaa myös, että viennin ja erityisesti Aasian viennin kasvattaminen on tärkeää, ja että jatkamme työtä markkina-asemamme vahvistamista keskeisillä vientimarkkinoillamme. Jatkamme strategista arviointia, joka liittyy yhtiön rakenteeseen ja tarkastelemme eri markkina-alueiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa.

Toimintamalli

Vuoden 2020 alusta otimme käyttöön uuden toimintamallin, jonka tavoitteena on vahvistaa markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia. Toimintamallin uudistuksella on keskeinen merkitys uuden strategiamme toteutuksessa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: yli 4 prosenttia liikevaihdosta oleva liiketulos (EBIT), yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), alle 100 prosentin nettovelkaantumisaste sekä yli 30 prosenttia nettotuloksesta oleva osinko.

Strategia

Liiketoiminta ja toimintaympäristö