Responsibility management1

Strategia

HKScanin strategian keskiössä on kuluttaja, jota palvellaksemme johdamme ruoan arvoketjua tilalta haarukkaan saakka. Vuonna 2017 uudistettu strategiamme asemoi HKScanin ainutlaatuisella tavalla pohjoismaisessa elintarviketeollisuudessa.

From Farm to Fork -strategialla johdamme ruoan arvoketjua aktiivisesti ja uudistumiskykyisesti. Korostamme innovaatioita, kustannuskilpailukykyä ja vastuullisuutta kuluttajalähtöisesti.

Linjaukset HKScanin strategiassa vahvistavat yhtiön asemaa ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisena sekä kestävää kehitystä edistävänä pohjoismaisena yhteiskuntatoimijana entisestään.

Vastuullisuus ja korkea laatu luovat kasvumahdollisuuksia

Näemme tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia. Useat kuluttajien mieltymykset tukevat vastuullisesti tuotetun korkealaatuisen ruoan kysynnän kasvua. Luotamme siihen, että kehittämällä innovatiivisia tuotteita ja konsepteja vahvistamme sekä brändejämme että edistämme koko lihatuotekategorian kasvua.

Painottamalla korkeaa laatua ja vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme rakennamme kilpailuetua sekä pohjoismaisilla kotimarkkinoilla että kansainvälisillä vientimarkkinoilla.

Missio

HKScanin missio on mahdollistaa niin kuluttajille kuin asiakkaille entistä maistuvampi arki – tänään ja huomenna. Useilla markkinoilla toimivana ja merkittävänä pohjoismaisena ruokatalona vaikutamme monien ihmisten arkeen. Tunnemme kuluttajamme ja tarjoamme laajan valikoiman tuotteita niin arkeen kuin juhlaan. Maistuva arki tarkoittaa ruuan hyvän maun lisäksi ruokailijan hyvää mieltä vastuullisista valinnoista.

Visio

Visiomme on palvella maailman vaativinta haarukkaa.

Yli 100 vuoden kokemus antaa meille tarvittavat taidot vastuulliseen työhön ketjumme jokaisessa vaiheessa. Haluamme olla maailman parhaita sekä eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä että ympäristövaikutusten vähentämisessä. Välitämme kumppaneidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista. Olemme ylpeitä pohjoismaisista juuristamme ja pitkästä historiastamme.

Uskomme, että sopivassa määrin nautittu ja valituilla tiloilla tuotettu liha on tärkeä osa tasapainoista ja terveellistä elämää. Tämä innoittaa meitä tarjoamaan kuluttajille maukkaita yhdessäolon hetkiä myös tulevaisuudessa. Katsomme innostuneina eteenpäin. Olemme valmiita palvelemaan maailman vaativinta haarukkaa ylpeydellä myös seuraavat 100 vuotta.

Strategiset painopistealueet

Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja läsnäoloa keskeisissä myyntikanavissa pohjoismaisilla kotimarkkinoillamme sekä kansainvälistä kasvua erityisesti Aasiassa.

Ydinliiketoimintaamme ovat liha ja ateriat. Olemme läsnä kaikissa hintaryhmissä, mutta tavoittelemme entistä vahvempaa asemaa premium-kategorioissa.

Olemme määritelleet viisi strategista painopistealuetta tavoitteiden saavuttamiseksi ja strategian tehokkaaksi läpiviemiseksi.

Fokus lihassa. Vastaamme kuluttajien kysyntään innovoimalla ja investoimalla uusiin konsepteihin ja tuotteisiin. Painotamme korkeaa laatua ja vastuullisuutta erottavana kilpailutekijänä.

Johtajuus siipikarjassa. Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa siipikarjanlihassa Rauman uuden, huippunykyaikaisen tuotantolaitoksen avulla.
Aterialiiketoiminnan kasvattaminen. Investoimme kasvaviin ja korkean jalostusarvon potentiaalia omaaviin tuoteryhmiin.

Tiivis yhteistyö tuottajien kanssa. Vastuullisen ja korkealaatuisen alkutuotannon kehittäminen yhteistyössä sopimustuottajiemme kanssa mahdollistaa kaupalliset innovaatiot ja tuotteiden erilaistamisen.

Tuottavuuden ja kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Parannamme tuotantolaitosten tehokkuutta ja tuotantoverkostomme kapasiteetin käyttöastetta. Kesäkuun alussa käyttöön otettu uusi toimintamallimme vahvistaa uudistumiskykyämme, tehostaa tapaamme toimia yhtenä pohjoismaisena tiiminä ja edistää strategiamme kustannuskilpailukykyistä toteuttamista.

Arvot

Konsernin yhteiset arvot toimivat oppainamme päivittäisissä kohtaamisissa ja kaikessa mitä teemme – niin meillä sisäisesti kuin yhteistyössä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.