Responsibility management1

Strategia

HKScan julkisti konsernin uuden strategian marraskuussa 2019. Sen keskiössä on yhtiön kannattavuutta parantava turnaround-ohjelma vuosille 2019 - 2021. Samaan aikaan turnaround-ohjelman toteuttamisen kanssa luodaan vahvaa perustaa yhtiön tulevaisuuden kasvulle.

HKScanin strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti monipuoliseksi ruokataloksi, olla vahvemmin läsnä kuluttajien ruokahetkissä ja vahvistaa yhtiön markkina-asemaa muuttuvilla markkinoilla yhdessä asiakkaidensa kanssa. Vahvat kumppanuudet ovat osa strategiaamme ja luovat perustaa tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi yhtiön tavoitteellinen vastuullisuustyö liitetään nykyistä vahvemmin liiketoiminnan ja kuluttajabrändien perustaksi. HKScan viimeistelee vastuullisuusohjelmaansa, joka on keskeinen osa konsernin strategiaa.

Konsernin vahva ja innovatiivinen siipikarjatuotteisto sekä ateriat ja ateriakomponentit ovat yhtiön kasvun ajureita. Liha ja lihatuotteet ovat yhtiön toiminnan keskiössä ja ovat merkittävässä roolissa myös jatkossa. Lisäksi HKScan selvittää liiketoimintansa laajentamista uusiin tuotekategorioihin ja raaka-aineisiin kulutustottumusten muuttuessa.

HKScan on vähittäiskaupan vahva kumppani tunnetuilla kuluttajabrändeillään. Kuluttajien ruokailutottumusten ja ostokäyttäytymisen muuttuessa ruokapalveluita tuottava food service -kanava kasvaa ja avaa elintarviketeollisuudelle mielenkiintoisia mahdollisuuksia. HKScan panostaa kasvuun ja asemansa vahvistamiseen kehittyvissä ja kasvavissa myyntikanavissa. Uudet kaupalliset konseptit ja digitaaliset ratkaisut ovat vahvistuvan tuotevalikoiman rinnalla kasvun ajureita.

Yhtiön strategiset painopistealueet ovat kasvu kuluttajien ruokahetkissä, toiminnallinen erinomaisuus, edistyksellinen vastuullisuustyö sekä kilpailukykyinen tuottajayhteisö. Strategiassaan HKScan linjaa myös, että viennin ja erityisesti Aasian viennin kasvattaminen on tärkeää, ja että yhtiö jatkaa työtä markkina-asemansa vahvistamista keskeisillä vientimarkkinoillaan. HKScan jatkaa strategista arviointia, joka liittyy yhtiön rakenteeseen ja tarkastelee eri markkina-alueiden asemoitumista osana konsernin liiketoimintaa. 

Vuonna 2019 HKScan uudisti koko konsernin kattavan toimintamallinsa. Tavoitteena oli vahvistaa yhtiön markkina-aluekohtaista tulosvastuuta ja -johtamista sekä asiakas- ja kuluttajalähtöistä tapaa toimia. Suunnitellulla toimintamallin uudistuksella on keskeinen merkitys yhtiön uuden strategian toteutuksessa.

HKScanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan ja ovat: yli 4 prosenttia liikevaihdosta oleva liiketulos (EBIT), yli 12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), alle 100 prosentin nettovelkaantumisaste sekä yli 30 prosenttia nettotuloksesta oleva osinko.

HKScanin vahva tulosparannus ja kesällä 2019 toteutettu osakeanti sekä lainojen uudelleenjärjestelyt antavat yhtiölle aikaa jatkaa käynnissä olevaa tavoitteellista työtä kannattavuuden parantamiseksi ja kasvun perustan rakentamiseksi. Turnaround-ohjelman määrätietoinen toteuttaminen jatkuu, ja uusi strategia asettaa suuntaviivat yhtiön kehittämiselle ja kannattavalle kasvulle. Tavoitteena on tehdä HKScanista kiinnostava ja omistajiaan palkitseva, toimialansa johtavien toimijoiden joukkoon kuuluva yhtiö.