Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Jari Latvanen Q3/2018 osavuosikatsauksessa:

Kolmas vuosineljännes ja tammi-syyskuu olivat meille selvä pettymys. Kolmannella neljänneksellä onnistuimme parantamaan edelleen Rauman siipikarjayksikkömme toimituskykyä, mutta käyttöönottoon liittyvät haasteet painoivat edelleen tulostamme. Jatkamme Rauman yksikön tehokkuuden ja taloudellisen suorituskyvyn parantamista. Pitkällä aikavälillä yksikkö parantaa tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme huomattavasti ja tukee siten HKScanin strategian toteutusta. Näemme myös joitakin positiivisia merkkejä myynnin arvon noususta niin Ruotsissa kuin Baltiassa.

Täsmensimme konserninlaajuista tehostamisohjelmaamme heinäkuussa 2018. Ohjelman tavoitteena on 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Ohjelman merkittävimpien hyötyjen odotetaan syntyvän tuotannon tehostamisesta. Sen lisäksi karsimme edelleen mm. hallintokustannuksia ja hyödynnämme konsernin synergioita entistä laajemmin.

Osana edellä mainittua tehostamisohjelmaa käynnistimme strategisen arvioinnin, joka liittyy Suomen tuotantotoiminnan tehostamiseen ja sopeuttamiseen. Tavoitteemme on parantaa toimintamme kannattavuutta ja kilpailukykyä. Prosessin tuloksena henkilöstömäärä vähenee. Lisäksi kaikissa neuvottelujen piirissä olleissa yksiköissä varaudutaan kausivaihteluista johtuviin paikkakuntakohtaisiin lomautuksiin. Näillä toimilla saavutamme noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Parantaaksemme suorituskykyämme olemme käynnistäneet toimia, joiden avulla voimme hyödyntää tuotantoverkostoamme entistä tehokkaammin. Kehitämme tuotantoyksiköistämme osaamiskeskuksia, jotka erikoistuvat tiettyihin tuotekategorioihin. Esimerkiksi Rakveren yksiköstä olemme päättäneet, että se erikoistuu nopeasti kasvavaan ateriakategoriaan. Tätä tukee meneillään oleva investointimme Rakveressa. Esimerkki tuotantoverkostomme tehokkaasta hyödyntämisestä yli maarajojen on broilertuotteisiin erikoistunut Rauman yksikkömme, joka palvelee myös muita HKScanin kotimarkkinoita. Katsauskauden jälkeen lanseerasimme suomalaisia Kariniemen®-broilertuotteita Ruotsissa.

Vuonna 2018 olemme panostaneet yhä enemmän tuotekategoriajohtamiseen, minkä myötä useita kannattamattomia tuotteita on lakkautettu ja samalla uusia, innovatiivisia tuotteita on lanseerattu markkinoille. Tehokas tuoteportfolion hallinta ja toiminnan tehostaminen parantavat tulostamme tällä strategiakaudella.

Olemme yhä strategisen muutosprosessimme alkuvaiheessa. Suorituksemme ei ole tyydyttävällä tasolla. Siksi keskitämme johtamisresurssimme epäsuotuisan kehityksen kääntämiseksi sekä kilpailukykymme ja kannattavuutemme parantamiseksi.