Toimitusjohtajalta

Toimitusjohtaja Jari Latvanen Q1/2018 osavuosikatsauksessa:

Rauman siipikarjayksikön käynnistysprosessiin liittyvät haasteet painoivat yhä ensimmäisen neljänneksen tulostamme. Negatiivinen vaikutus oli kuitenkin selvästi vähäisempi kuin edellisellä neljänneksellä. Ensimmäisen neljänneksen aikana päätavoitteemme oli parantaa siipikarjanlihan toimituskykyämme asiakkaille, ja onnistuimme tässä hyvin. Asiakastoimitusten varmistamiseen tähtäävät toimet aiheuttivat kuitenkin lisäkustannuksia ja heikensivät tulostamme. Lisäksi ensimmäiselle neljännekselle tyypillinen kausivaihtelu oli nähtävissä.

Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana tavoitteemme on keskittää siipikarjanlihan tuotantomme Suomessa kokonaan Raumalle. Vuoden jälkipuoliskolla keskitymme vahvasti tehokkuutemme ja taloudellisen suorituksemme parantamiseen Rauman yksikön osalta. Pitkällä aikavälillä Rauman yksikkö parantaa huomattavasti niin tehokkuuttamme kuin kilpailukykyämmekin ja tukee siten strategiamme toteuttamista.

Olemme ryhtyneet useisiin toimiin negatiivisen tuloskehityksen korjaamiseksi. Konserninlaajuinen tuotannon tehostamisohjelma edistyy samanaikaisesti useissa tuotantoyksiköissä suunnitelman mukaisesti. Lisäksi toteutamme kustannussäästö- toimia kaikilla kotimarkkinoillamme.

Samaan aikaan kuluttajien luottamus on vahvistunut sekä koti- että vientimarkkinoillamme. Tämän lisäksi lihamarkkina jatkaa kasvuaan. From Farm to Fork -strategiamme mukaisesti pyrimme hyödyntämään kasvutrendiä mahdollisimman laajasti tarjoamalla asiakkaillemme ja kuluttajille innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettuja tuotteita.

Toimiamme tukee Kiinan ja Suomen elintarvikeviranomaisten viime vuonna allekirjoittama vientisopimus. Aloitimme viennin suunnitellusti tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, 23. huhtikuuta 2018. Helmikuussa 2018 allekirjoitimme sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Saavutamme jalansijan Kiinan markkinoilla lisäarvoa tuottavien premium-luokan tuotteiden avulla.

Suorituskykymme ei ole vielä hyväksyttävällä tasolla, ja olemme vasta strategisen muutosprosessimme alkuvaiheessa. Jatkamme strategiamme toteuttamista ja näemme sen olevan tänä päivänä erittäin merkityksellinen niin HKScanin kuin koko lihateollisuuden näkökulmasta. Olemme sitoutuneet parantamaan kilpailukykyämme ja tuottavuuttamme sekä luomaan vastuullista, pitkän aikavälin lisäarvoa kaikille ruokaketjun toimijoille.