Omistajat

HKScanin osakkeenomistajiin liittyvät tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin.

Tiedot päivittyvät kuukausittain.

Suurimmat omistajat

Liputusilmoitukset

Johdon osakkeen omistus

Johdon liiketoimet