Johdon osakkeen omistus

HKScan on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen sekä konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet.