Joukkovelkakirjalaina 2019

HKScan kertoi 14.11.2014 laskevansa liikkeeseen 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan.

Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja sen eräpäivä on 21.11.2019. Lainalle maksetaan kiinteää 3,625 prosentin vuotuista korkoa. HKScan hakee lainan listalle ottoa NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämälle säännellylle markkinalle.

Lainasta saatavat var at on tarkoitus käyttää olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun maturiteettijakauman pidentämiseksi sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimii Danske Pankki.

Lisätietoja englanninkielisillä sivuillamme.

Joukkovelkakirjalainan listalleottoesite on saatavilla tästä.