Edistämme työturvallisuutta ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa

”HKScanin tavoitteena on, että jokainen meistä voi palata kotiin turvallisesti ja terveenä jokaisen työpäivän jälkeen”, painottaa työturvallisuusjohtaja Anssi Wiik urahaastattelussaan.

Anssi_Wiik_HKScan.jpg

Mitä työtehtäviä sinulla on työturvallisuusjohtaja Anssi Wiik?
Kehitän yhteistyössä liiketoimintayksiköiden ja toimipaikkojen kanssa yrityksemme turvallisuuskulttuuria kohti nollaa tapaturmaa. Minun roolini on varmistaa yhdessä eri organisaatioiden kanssa, että HKScan pääsee asetettuihin työturvallisuustavoitteisiin ja turvallisuuskulttuurimme kehittyy oikeaan suuntaan.
HKScanin tavoitteena on, että jokainen meistä voi palata kotiin turvallisesti ja terveenä jokaisen työpäivän jälkeen.

Kerro muutama esimerkki työstäsi.
Käymme joka viikko kaikkien liiketoimintamaidemme kanssa läpi edellisen viikon työtapaturmat ja opimme tapahtuneista. Jaamme hyviä käytäntöjä tutkinnoista ja pyrimme korjaamaan vaaranpaikat jo ennakkoon, ennen kuin mitään tapahtuu. Käynnissä on myös useita kehitysprojekteja. Tavoitteenamme on, että jokainen hkscanlainen tietää oman roolinsa ja vastuunsa työturvallisuuden kehittämisessä.

HKScan on pohjoiseurooppalainen ruokatalo. Miten kansainvälisyys näkyy työssäsi?
Eri liiketoimintamaidemme työkulttuurit eroavat toisistaan ja se täytyy huomioida tavassa, miten asioita viedään eteenpäin. Teemme yhteistyötä yli maarajojen ja hyödynnämme oppeja ja hyväksi havaittuja toimintamalleja toisiltamme.

Mikä saa sinut innostumaan työssäsi?
Paras palaute on se, kun henkilöstö huomaa turvallisen työympäristön ja työtapojen merkityksen kaikkeen toimintaan ja asenne työturvallisuutta kohtaan muuttuu. Kun työturvallisuus on hoidettu hyvin, vaikuttaa se olennaisesti myös esimerkiksi työhyvinvointiin, laatuun ja tehokkuuteen.

Kehitysaskeleet työturvallisuuskulttuurin kehittymisessä ja hyvät tulokset jatkuvasta parantamisesta motivoivat minua. Pitkät tapaturmattomat jaksot ja kasvava työturvallisuushavaintojen määrä kertoo, että olemme menossa oikeaan suuntaan.

HKScanin arvot ovat innosta, johda, välitä ja ota vastuu. Miten koet arvot omat työssäsi?
HKScanin arvojen takana on helppo seistä. Meidän yhteiset arvomme ja niiden mukaan toimiminen luovat ympäristön, jossa kaikkien on mielekästä tehdä oma osuutensa myös työturvallisuuden saralla.

HKScan on matkalla monipuoliseksi ruokataloksi. Mikä on lempiruokasi?
Tykkään erityisesti street foodista. Suosikkejani ovat rapeat kana- ja katkaraputacot.

Minkälaisen turvallisuushavainnon sinä olet tehnyt viime viimeksi?
Viimeisin havaintoni liittyy etätyöskentelyyn ja ergonomian tärkeyteen myös kotikonttorilla. On tärkeää, että valaistus ja työasennot ovat kunnossa. Muistetaan myös tauottaa työtämme riittävästi.

Anna meille turvallisuusvinkki.
Viime aikoina on sattunut liikkumiseen liittyviä tapaturmia ja läheltä-piti tilanteita. Neuvoni on, että muista varata liikkumiseen tarpeeksi aikaa ja keskittyä 100 %:sti siihen mitä olet tekemässä. Mobiililaitteiden käyttäminen liikkuessa on huomattava turvallisuusriski ja kannustan kaikkia avaamaan mobiililaitteet vasta päästyäsi määränpäähän.