HKScan kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi

”Meillä on siis jännittävä matka edessämme niin tarjontamme kehittämisessä kuin uusien tapojen löytämisessä palvella asiakkaitamme ja kuluttajia”, painottaa kehitys- ja hankintajohtaja Tommy Falck uratarinahaastattelussaan.

Tommy-Falck-20220419-3.jpg

Millaisia työtehtäviä sinulla on, Tommy Falck, kehitys- ja hankintajohtaja?
Johdan konsernin hankintatoimintoja ja strategiaprosessia. Lisäksi työhöni kuuluu erilaisia strategisia kehityshankkeita.
Kerro muutama esimerkki työstäsi.

Vuonna 2021 johdin konsernin strategiaprosessia auttaen liiketoimintayksikköjämme strategian luomisessa. Juuri nyt keskitymme erityisesti toimitusketjumme voimakkaiden inflaatiopaineiden hillitsemiseen ja keskeisten materiaalien ja raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseen.

Mitä uutta ja kiinnostavaa HKScanissa on menossa?
HKScan on kasvamassa monipuoliseksi ruokataloksi. Vastuullisuus ja hiilineutraalius ovat elintarvikkeiden arvoketjun keskeisiä ajureita. Näiden lisäksi ruokailutottumukset muuttuvat yhä monipuolisemmiksi sen suhteen mitä, missä ja milloin syömme. Jotta voimme onnistua kannattavasti pitkällä aikavälillä elintarviketeollisuuden merkittävänä toimijana, meidän täytyy olla vahvasti läsnä kasvavissa ruokahetkissä monipuolisilla tuotteilla ja kätevillä ruokaratkaisuilla. Meillä on siis jännittävä matka edessämme niin tarjontamme kehittämisessä kuin uusien tapojen löytämisessä palvella asiakkaitamme ja kuluttajia.

Olemme sitoutuneet vähentämään ilmastovaikutuksiamme merkittävästi koko arvoketjussamme. Hyviä esimerkkejä siitä, miten toteutamme tätä sitoumusta ovat Zero Carbon -ilmastosuunnitelmamme, joka tavoittelee hiilineutraaliutta omassa tuotannossamme vuoteen 2025 mennessä, sekä Agrofood Ecosystem® -ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja alkutuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Millaisia haasteita kohtaat työssäsi?
Tällä hetkellä voimakas inflaatio ja nopea kustannusten nousu haastavat meitä. Ne aiheuttavat paineita sekä hankintaorganisaatiolle että koko konsernille.

Mikä saa sinut innostumaan työssäsi?
Minusta on hienoa päästä vaikuttamaan siihen, miten melko perinteisellä sektorilla toimiva yritys muuntuu modernimmaksi ja yhä vastuullisemmaksi yhtiöksi.

Kerro hiukan urapolustasi HKScanissa.
Aloitin HKScanin pääkonttorissa vuoden 2019 alussa ja aluksi keskityin käynnistämään Turnaround-ohjelmaamme. Samana vuonna aloitin konsernin hankinnan johdossa. Vuonna 2020 otin vastuulleni konsernin strategiaprosessin.

Mitä HKScanin arvot, Inspiroi, Johda, Välitä ja Ota vastuu tarkoittavat sinulle?
Minusta nämä ovat hienoja arvoja, joita voin toteuttaa jokapäiväisessä työssäni. Ota vastuu on uusi arvo, jonka toimme HKScaniin vuonna 2019. Se korostaa sitä, miten tärkeää on viedä asiat maaliin ja lunastaa lupaukset.