Colleagues working in office looking at blueprints

Johtaminen ja kehittymismahdollisuudet

Kasvamme ja opimme toisiltamme päivittäin.

Palvelemme vaativia kuluttajia. Jotta onnistumme tehtävässämme tarvitsemme innostavaa johtamista, yhteisiä arvoja ja motivoituneita työntekijöitä

Olemme sitoutuneita esimiestemme kehittämiseen ja haluamme tarjota kaikille työntekijöille mahdollisuuden kasvaa vaativampiin tehtäviin.

HKScanin esimiehet kehittävät tiimiään arvojemme mukaisesti. Tarvitsemme innostavia, esimerkillä johtavia ja välittäviä esimiehiä moniin erilaisiin tehtäviin. Tuotannon esimiehillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että tuotteet valmistuvat sujuvasti päivittäin. Ylin johto puolestaan määrittää strategisen suunnan.

Monipuolisia kehittymismahdollisuuksia kaikille

HKScanilaisena kehityt ammatillisesti ja henkilökohtaisesti. Kannustamme sisäiseen liikkuvuuteen eri toimintojen välillä ja tarjoamme mahdollisuuksia siirtyä haastavampiin tehtäviin. Kaikki avoimet tehtävät tulevat myös sisäiseen hakuun. 

Osaamisen kehittämiseen kuuluu oppiminen uudessa tehtävässä, oppiminen päivittäisessä työssä sekä sisäiset ja ulkoiset koulutukset. Kehittymistoimista keskustellaan yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa. 

On tärkeää, että työnantaja tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja saada uusia kokemuksia. Yhtä lailla työntekijälle on tärkeää tietää, että työpaikalla on mahdollisuus kehittyä ja että työnantaja huolehtii työntekijän osaamisesta ja luontaisista kyvyistä.

Innosta

"Tuo esiin visio ja edistä sitä"

Johtajat tuovat arvomme esiin toiminnallaan ja sanoillaan. He viestivät tehokkaasti ja kannustavat tiimin jäseniä innovatiivisuuteen ja aloitteellisuuteen omassa työssään.

Johtajat keskittyvät työntekijöiöden mahdollisuuksiin ja merkittäviin saavutuksiin. He varmistavat, että myös kuluttajan ääntä kuullaan ja siihen vastataan.

Johda

"Määritä suunta ja odotukset"

Johtajat määrittävät selkeän suunnan ja huolehtivat, että pidämme lupauksemme. He voittavat esteet ja tekevät päätöksiä eivätkä mene siitä, missä aita on matalin.

Johtajat toimivat jatkuvasti edistääkseen yhteistä hyvää, selkeyttääkseen rooleja ja ehkäistäkseen siiloja. He saavat asioita aikaan osoittamalla omistajuutta ja vastuullisuutta, priorisoimalla, tuntemalla tunnusluvut ja kykenemällä tekemään vaikeita valintoja. 

Välitä

"Anna jatkuvaa tukea"

Johtajat rakentavat vahvaan luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvat tiimit ja tukevat henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. He tarttuvat ongelmiin viipymättä ja antavat tiimin jäsenille palautetta päivittäisestä suoriutumisesta saadakseen nämä ylittämään itsensä.

Johtajat eivät koskaan tingi laadusta, pitävät aina lupauksensa ja huolehtivat kannattavuustavoitteiden saavuttamisesta tulevaisuuden turvaamiseksi.
 

Ota vastuu

"Ymmärrä työsi yhteys yhtiön taloudelliseen suoritukseen"

Johtajat kantavat vastuun ja hoitavat työnsä hyvin.

Selkeät tavoitteet mahdollistavat työmme tuloksellisuuden. Johtajat ymmärtävät työnsä yhteyden yhtiön taloudelliseen suoritukseen.

Johtajat tekevt työnsä yli odotusten, ovat aloitteellisia ja työskentelevät aina HKScanin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtajat takaavat korkean laadun ja ammattitaidon kaikessa mitä tekevät.