HKSCAN HANKKII OMIA OSAKKEITAAN

HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa omien osakkeiden ostoja aikaisintaan
18.3.2008. Osakkeita hankitaan OMX Pohjoismaisen Pörssin julkisessa
kaupankäynnissä enintään 15 000 kappaletta. Osakkeita tullaan käyttämään yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2007 ohjelman toteuttamiseen. 

Päätös perustuu HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2007 hallitukselle
myöntämään valtuutukseen hankkia enintään 3 500 000 kappaletta yhtiön omaa
osaketta, mikä on noin 8,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 10,3
prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Osakkeita hankitaan esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen
turvaamiseksi, yrityskauppojen toteuttamiseksi tai henkilöstön kannustamiseksi. 

Hankittavien osakkeiden enimmäis- ja vähimmäisvastike määräytyy OMX
Pohjoismaisen Pörssin kaupankäyntipäivän osakkeen kaupankäyntikurssin
perusteella. 


HKScan Oyj


Kai Seikku
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Kai Seikku. Hänelle voi jättää soittopyynön Katja Backmanin
kautta, puh. 010 570 2428 JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com