MUUTOS OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA

HKScan Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2006-2008 ansaintajakson 2007 puitteissa
osanottajille siirrettyjä HKScan Oyj:n A-sarjan osakkeita on 26.6.2009
palautunut yhtiölle järjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta 7008
kappaletta. 

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.6.2009: 51 982 osaketta.


HKScan Oyj


Matti Perkonoja
toimitusjohtajaLisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Perkonoja, HKScan Oyj. Hänelle voi jättää soittopyynnön
Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218. 


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi
sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia
lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat
vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan
toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Vuotuinen
liikevaihto on 2,3 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com