Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu HKScanin ruotsalaisen tytäryhtiön Scan AB:n teurastamoissa tapahtuneista valitettavista mutta yksittäisistä poikkeamista teurassikojen käsittelyssä. Nämä noin vuoden takaiset tapahtumat on välittömästi ilmoitettu viranomaisille Ruotsissa ja huolellisesti selvitetty Scan AB:ssä. Lisätapauksia ei niiden jälkeen ole ilmennyt, koska Scanissa tarkistettiin välittömästi toimintatavat ja tehostettiin valvontaa, jonka lisäksi joissakin laitoksissa on tehty myös teknisiä parannuksia.

 

Ruotsalaisen Scan AB:n tiedotteeseen 17.3.2009 voi tutustua oheisen linkin kautta.

 

Tuotantoeläinten hyvinvointi ja hyvä kohtelu on tärkeää HKScan-konsernin yrityksissä. HKScan edellyttää, että sen tytäryhtiöiden henkilöstö yhdessä tuotantolaitoksia valvovien viranomaisten kanssa varmistaa teuraseläinten asianmukaisen ja hyvän kohtelun tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa.

 

HKScan Oyj

Matti Perkonoja

toimitusjohtaja

 

 

Tuotantoeläinten käsittelystä HK Ruokatalon teurastamoissa Suomessa

 

Teurastus on Suomessa tiukasti säädeltyä toimintaa ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään huomiota tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. 

Teuraseläinten hyvä käsittely varmistetaan HK Ruokatalon teurastamoissa korkealla ammattitaidolla, asianmukaisella teknologialla ja tiukalla valvonnalla.

 

HK Ruokatalon teurastamoissa työskentelee kokeneita eläintenkäsittelyn ammattilaisia. Osastojen esimiehet valvovat annettujen työohjeiden noudattamista, jonka lisäksi Eviran eläinlääkärit valvovat toimintaa tuotantolaitoksissa jatkuvasti - myös eläinten tainnutuksen osalta.

HK Ruokatalon Forssan teurastamossa on käytössä vastikään uusittu teurastuslinja, jonka nykyaikaisen teknologian avulla voidaan varmistaa tuotantoeläinten hyvä käsittely koko prosessissa.

 

EU:n elintarvikeviranomaiset ovat tekemiensä hyvinvointitarkastusten yhteydessä (helmikuu 2009) antaneet erityiskiitosta HK Ruokatalolle eläinten hyvinvoinnista koko tuotantoketjussa.

 

 

HK Ruokatalo Oy

Jari Leija

toimitusjohtaja