HKScan edellyttää tuotantoeläinten hyvää kohtelua ja hyvinvointikriteerien noudattamista

HKScan edellyttää niin tytäryhtiöidensä henkilöstöltä kuin markkina-alueidensa sopimustuottajilta tuotantoeläinten hyvää kohtelua ja hyvinvointikriteerien noudattamista, jonka lisäksi asiaa valvovilta viranomaisilta edellytetään näiden asioiden kontrollointia.

”HKScan edellyttää, että teuraseläimet saavat asianmukaisen ja hyvän kohtelun tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja. HKScan on toiminut ja toimii aktiivisesti omalla toimialallaan parantaakseen edelleen tuotantoeläinten kasvatusolosuhteita ja hyvinvointia. Näin on myös Ruotsissa HKScanin tytäryhtiössä. Scan AB on tehnyt pitkäjänteistä työtä parantaakseen laatuketjuaan kaikissa tuotannon vaiheissa.

 

Tiukasti säädeltyä ja valvottua toimintaa

Lihantuotanto eli eläinten kasvatus ja tuotantoeläinten käsittely tuotantoketjun eri vaiheissa sekä lihan jatkojalostus on tiukasti säädeltyä toimintaa.  

Esimerkiksi HKScanin teurastamoissa teuraseläinten hyvä käsittely varmistetaan korkealla ammattitaidolla, asianmukaisella teknologialla ja tiukassa valvonnassa. Viranomaisten edustajat, eläinlääkärit, valvovat toimintaa tuotantolaitoksissa ja sopimustuottajien tiloilla.  

 

Suomessa vahvuutena järjestelmällinen eläinten terveydenhuoltotyö

Eläinten hyvä terveys on osa niiden hyvinvointia. Hyvinvointi edistää eläinten terveyttä mm. vähentämällä tuotantoeläinten stressiä, sairastavuutta ja sitä kautta antibioottihoitojen tarvetta. Hyvinvointi on lisäksi tärkeä näkökulma eläinjalostuksessa, eläinten pito-olosuhteissa ja kuljetuksissa. Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys koko lihaketjun toiminnalle ja kannattavuudelle.

HKScanin suomalaiset tytäryhtiöt HK Ruokatalo ja LSO Foods osallistuvat omien sopimustuottajiensa kanssa omalla panoksellaan järjestelmälliseen eläinten terveydenhuoltotyöhön. Yhtiöt ovat sitoutuneet kansallisesti määriteltyihin tuotantoeläinten hyvinvoinnin tavoitteisiin ja yhtiöt ovat mm. Eläintautien Torjuntayhdistyksen (ETT), kansallisen sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Sikava) ja kansallisen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Naseva) jäseniä. Lisäksi liha-ala on marraskuussa 2009 julkaissut kuvaukset lihantuotannon hyvistä tuotantotavoista.

 

Tavoitteena vastuullinen eläintuotanto ja hyvinvoivat tuotantoeläimet

HKScanin tavoitteena on kehittää toimintaansa edelleen niin, että tuotantoeläimille voidaan varmistaa asianmukainen kasvatus ja kohtelu. Tavoitteena on kehittää tuotantoketjun seurantaa lisäksi niin, että mahdolliset epäkohdat esim. tuotantoeläinten kasvatuksen aikana saadaan esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niihin päästään ajoissa myös puuttumaan. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä kaikkien lihaketjun toimijoiden kesken. 

”Kuluttajat voivat luottaa siihen, että HKScanille tulevia tuotantoeläimiä kohdellaan hyvin ja asianmukaisesti. Asia on HKScanille erittäin tärkeä”, toimitusjohtaja Matti Perkonoja sanoo.

 

HKScan Oyj
Matti Perkonoja
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
ETT ry:stä: http://www.ett.fi
Sikavasta: www.sikava.fi
Naseva: www.naseva.fi
ETL, kuvaukset lihantuotannon hyvistä tuotantotavoista: http://www.etl.fi/www/fi/julkaisut/index.php