Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat elinehto ja perusedellytys koko lihaketjun toiminnalle ja kannattavuudelle. Siksi HK Ruokatalo ja LSO Foods edellyttävät omalta henkilöstöltään, sopimustuottajiltaan ja toimintaa valvovilta viranomaisilta, että tuotantoeläinten kohtelu täyttää lakien ja määräysten edellyttämän tason. Tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että epäkohdat saadaan esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien lihaketjun toimijoiden kesken.

Tavoitteena vastuullinen eläintuotanto ja hyvinvoivat tuotantoeläimet

Hyvinvointi vähentää tuotantoeläinten stressiä, sairastavuutta ja sitä kautta myös antibioottihoitojen tarvetta. Näin ollen parannukset tuotantoeläinten hyvinvoinnissa näkyvät tilojen kannattavuuden lisäksi myös laadukkaampana liharaaka-aineena. Eläinten hyvinvointi pitää ottaa huomioon myös eläinjalostuksessa sekä niiden pito-olosuhteissa ja kuljetuksissa.

Toimenpiteitä tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

HK Ruokatalo ja sen hankintayhtiö LSO Foods ovat olleet mukana rakentamassa kansallisen tason laatujärjestelmää toimialalle yhteistyössä Lihateollisuusyhdistyksen jäsenyritysten kanssa. Lisäksi HK Ruokatalo ja LSO Foods ovat käynnistäneet oman laatujärjestelmän rakentamisen vastuullista lihantuotantoa varten (ensin sianlihan osalta, myöhemmin myös nauta ja broileri). Tässä järjestelmässä lihantuottajia kannustetaan vastuullisuuteen tuotantoeläinten kasvatuksessa. Uusi laatujärjestelmä keskittyy sekä eläinten hyvinvointiin että koko ympäristön parempaan huomioimiseen kannattavaa tuotantoa unohtamatta. Laatujärjestelmässä kullekin osa-alueelle määritetään mittarit, jotka parhaiten mittaavat kyseisen osa-alueen tärkeimpiä kohteita ja mittareille määritetään raja-arvot, joita yhtiön asiantuntijat seuraavat.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittämiseksi tavoitteena on lisäksi tarjota koulutusta ja neuvontaa sopimustuottajille.

HK Ruokatalo ja LSO Foods ovat sitoutuneet kansallisesti määriteltyihin tuotantoeläinten hyvinvoinnin tavoitteisiin ja osallistuvat aktiivisesti toimialan yhteisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on parantaa tuotantoeläinten kohtelua.

Esimerkkejä toimialan yhteisistä hankkeista:

  • LSO Foodsin edustaja asiantuntijana mukana Maa- ja metsätalousministerin   perustamassa Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa
  • ETL ja Suomen Lihateollisuusyhdistys, syksy 2009: Kuvaukset lihantuotannon hyvistä tuotantotavoista
  • ETL ja Suomen Lihateollisuusyhdistys 9.4.2010: Lihayritykset parantavat sikojen hyvinvointia uusilla toimenpiteillä
  • MTK:n lihavaliokunta 13.4.2010: Sikojen hyvinvointia kehitettävä kokonaisvaltaisesti
  • Mukana EU:n rahoittamassa Welfare Quality –projektissa, jonka tavoitteena on kehittää standardisoitu työkalu eläinten hyvinvoinnin arviointiin yhdistämällä tietoa tilalta teurastamoon
Aktiivista toimintaa eläinten hyvinvoinnin hyväksi jo pitkään

HK Ruokatalo ja LSO Foods ovat panostaneet eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen jo kymmeniä vuosia. LSO Foods on yksi Eläintautien Torjuntayhdistyksen (ETT), kansallisen sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Sikava) ja kansallisen nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmän (Naseva) perustajajäseniä.


Lisätietoja:
LSO Foods Oy:n toimitusjohtaja Kari Tillanen. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Säkön kautta p. 010 570 2602.

Lisätietoja: