Tuotantoeläinten hyvinvointi tärkeää HKScan-konsernin yrityksissä

HKScan edellyttää niin tytäryhtiöidensä henkilöstöltä kuin markkina-alueidensa sopimustuottajilta tuotantoeläinten hyvää kohtelua ja hyvinvointikriteerien noudattamista tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. HKScan on toiminut ja toimii vastuullisuusohjelmansa mukaisesti aktiivisesti omalla toimialallaan parantaakseen edelleen tuotantoeläinten kasvatusolosuhteita ja hyvinvointia.

Tiukasti säädeltyä ja valvottua toimintaa

Lihantuotanto eli eläinten kasvatus ja tuotantoeläinten käsittely tuotantoketjun eri vaiheissa sekä lihan jatkojalostus on tiukasti säädeltyä toimintaa.  
Esimerkiksi HKScanin teurastamoissa teuraseläinten hyvä käsittely varmistetaan korkealla ammattitaidolla, asianmukaisella teknologialla ja tiukassa valvonnassa. Viranomaisten edustajat, eläinlääkärit, valvovat toimintaa tuotantolaitoksissa ja sopimustuottajien tiloilla.  

Hyvinvointi on lisäksi tärkeä näkökulma eläinjalostuksessa, eläinten pito-olosuhteissa ja kuljetuksissa. Terveet ja hyvinvoivat tuotantoeläimet ovat perusedellytys koko lihaketjun toiminnalle ja kannattavuudelle.

Myös Virossa on tiukat säädökset

Virossa on kansallinen viranomaisten valvoma eläinten hyvinvointilaki, jota tuotantoeläinten kasvatuksessa on noudatettava. Tämän lisäksi Rakvere Lihakombinaatin omat asiantuntijat tarkastavat sopimustuotantotiloja säännöllisesti kuukausittain. Jos puutteita havaitaan, niistä annetaan korjauskehotus ja tarvittaessa sopimus irtisanotaan.

Virossa julkaistussa aktivistien kuvamateriaalissa oli mukana myös yksi Rakvere Lihakombinaatin sopimustuottaja. Tästä syystä kaikki Rakveren sopimustuottajat lisätarkastetaan pikaisella aikataululla ja mahdolliset toimenpiteet määritetään tarkastusten perusteella.  

Tavoitteena vastuullinen eläintuotanto ja hyvinvoivat tuotantoeläimet

HKScanin tavoitteena on kehittää toimintaansa edelleen niin, että tuotantoeläimille voidaan varmistaa asianmukainen kasvatus ja kohtelu. Tavoitteena on kehittää tuotantoketjun seurantaa lisäksi niin, että mahdolliset epäkohdat esim. tuotantoeläinten kasvatuksen aikana saadaan esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niihin päästään ajoissa myös puuttumaan. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä kaikkien lihaketjun toimijoiden kesken. 

 

HKScan Oyj

Anne Mere
HKScanin Suomen ja Baltian toiminnoista vastaava johtaja