HK Ruokatalon Vantaan tuotantolaitoksella on sattunut viemärin rikkoontumisesta johtunut jätevesivuoto.

Vuodon vuoksi on jätevettä joutunut tuotantolaitoksen hulevesiviemäriin ja sitä kautta Vantaan Krakanojalle.

Vuoto on paikallistettu ja korjattu tiistaina 26.2.2013.

Hulevesiviemäreihin joutunut vesi on pumpattu jätevesiviemäriin, eikä uutta jätevettä pääse enää tehtaan hulevesikaivoihin.

Muut viemäriverkostoon mahdollisesti tarvittavat puhdistustyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

 

Lisätietoja:
HK Ruokatalo Oy, Vantaan tuotantolaitoksen yksikönpäällikkö Paavo Räsänen.

Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.