HKScan on käynnistänyt uuden johdon koulutusohjelman vahvistaakseen johtamistaitoja sekä yhtenäistääkseen konsernin johtamiskulttuuria. Kesäkuussa alkanut HKScan Leadership Academy toteutetaan yhteistyössä Aalto University Excecutive Educationin (Aalto EE) kanssa, ja se tarjoaa tiiviin oppimiskokonaisuuden HKScanin johtajille ja asiantuntijoille. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa taitoja ja osaamista, joita konsernin strategisten tavoitteiden tehokas toteuttaminen edellyttää. Yhteensä 130 henkilöä kaikilta konsernin kotimarkkinoilta osallistuu joulukuussa 2017 päättyvään koulutusohjelmaan. Osallistujat työstävät ryhmissä muun muassa projektitehtäviä, joiden avulla haetaan konkreettisia ehdotuksia liiketoiminnan kehittämiseksi, samalla kun koulutukseen osallistuvat vahvistavat omaa liiketoimintaosaamistaan. Koulutusohjelman ryhmiin pyritään saamaan taustoiltaan ja työkokemukseltaan mahdollisimman erilaisia hkscanilaisia, millä tuetaan osaamisen tehokasta jakamista, syvennetään asiakaslähtöistä ajattelua ja luodaan entistä yhtenäisempää johtamiskulttuuria. “HKScan on sitoutunut johtajiensa pitkäjänteiseen ammatilliseen kehittämiseen. Konsernin johtoryhmän jäsenet toimivat projektitöiden sponsoreina ja valmistelevat jokaisen koulutusohjelman jakson yhdessä koulutuskumppanin kanssa. HKScan Leadership Academy on meidän tapamme investoida parempaan johtamiseen – ja sekä henkilökohtaiseen että koko konsernin kasvuun”, sanoo konsernin henkilöstöjohtaja Sari Suono.   HKScan-konserni Hannu Kottonen               Sari Suono
toimitusjohtaja                 EVP HR   Lisätietoja:
Sari Suono, EVP HR, HKScan Group, p. 010 570 2255, sari.suono(at)hkscan.com   HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja. Konsernimme myy, markkinoi ja valmistaa korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2014 HKScanin liikevaihto oli noin 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 700.