HKScanin tiedote 28.11.2017


Julkisuudessa on keskusteltu viime päivinä julkisen sektorin elintarvikehankinnoista. Keskustelussa on kysytty, miksi suomalaista lihaketjua edustava yritys tarjoaa kilpailutuksissa suomalaisen lihan lisäksi myös ulkomaista alkuperää olevaa lihaa.

Elintarvikeliiketoiminta – myös lihojen osalta – on kansainvälistä. Hankintakilpailut ovat avoimia, ja niihin voivat osallistua mitkä tahansa ostajan asettamat kriteerit täyttävät toimijat. Mukana voi olla myös täysin ulkomaisia toimijoita. Julkisiin hankintoihin osallistuu suomalaista lihaa tuottavien yritysten lisäksi myös yrityksiä, joiden valikoima voi perustua joko kokonaan tai lähes kokonaan tuontituotteisiin.

Julkisuudessa esillä olleessa hankintakilpailussa vastuullisuusvaatimusten täyttyminen oli ehdoton edellytys tarjouskilpailuun osallistumiseen. Valintakriteereissä painotettiin hintaa 70 prosentilla ja laatua 30 prosentilla. Hankintalaki ei salli kotimaisuuden tai paikallisuuden käyttöä valintakriteerinä vaan tarjouskilpailujen järjestäjät pyrkivät huomioimaan nämä asiat muuten, esimerkiksi eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvinä kriteereinä.

Julkisen hankintakilpailun kriteereistä vastaa tarjouspyynnön tekijä omaa toimintaansa säätelevän lainsäädännön puitteissa. HKScan puolestaan vastaa saamiinsa tarjouspyyntöihin niiden kriteerien mukaan ja varmistaa samalla tuotteen riittävät määrät.

On tärkeää, että kotimaiselle vastuullisesti tuotetulle ja laadukkaalle lihalle saadaan mahdollisimman hyvä markkinahinta. HKScanin tavoitteena on varmistaa kotimaiselle tuotannolle riittävä kannattavuus. Oman Farm to Fork -ketjunsa lihantuottajien vastuullisesti tuottama kotimainen liha ja siitä valmistetut tuotteet menestyvät yleensä paremmin silloin, kun ostaja painottaa laadullisia ja vastuullisuustekijöitä.

Pärjätäkseen julkisissa hankintakilpailuissa ja pitääkseen markkinaosuutensa suomalaisilla lihamarkkinoilla HKScanin tuotevalikoimassa on myös tuontilihaa. Monipuolisen tuotevalikoimansa ansiosta HKScan on ollut kilpailukykyinen avoimissa tarjouskilpailuissa, ja on pystynyt tarjoamaan asiakkailleen useissa tarjouskilpailuissa tuontilihan ansiosta myös paljon kotimaisia tuotteita.
Ilman valikoimansa monipuolisuutta HKScanilla ei olisi ollut mahdollisuutta kilpailla niitä toimijoita vastaan, joiden tarjoamat tuotteet perustuvat pitkälti tuontilihaan. Lisäksi HKScan tarjoaa kotimarkkinoiden ulkopuolelta ostettua lihaa palvellakseen asiakkaitaan ja täydentääkseen tarjoomaansa tuoteryhmissä, joissa paikallisesti tuotettua lihaa ei ole saatavilla riittävästi.

HKScanin kautta suomalaiselle lihalle tarjoutuu useassa tapauksessa sellaisia markkinoita ja asiakkuuksia, joita ei muuten olisi tarjolla. Sopimusaikana HKScanin asiakkailla on heidän niin halutessaan käytössä yhtiön koko tuotevalikoima, niin suomalaista alkuperää olevat lihat ja valmisteet kuin myös HKScanin muilla kotimarkkinoilla valmistetut laadukkaat tuotteet.
HKScan etsii aktiivisesti kotimaiselle lihalle myös uusia markkinoita ja asiakkuuksia. Tällä hetkellä tuotteita viedään noin 50 maahan.


Suomessa HKScan hankkii liharaaka-aineen ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan

HKScan on yli sadan vuoden ajan tukenut ja investoinut mittavasti ja pitkäjänteisesti suomalaiseen vastuulliseen alkutuotantoon, teollisuuteen ja työllisyyteen. Yhtiön Farm to Fork –strategia vahvistaa tätä periaatetta edelleen.
On selvää, että HKScan tarjoaa asiakkailleen ensisijaisesti suomalaista lihaa, koska Suomessa HKScan hankkii liharaaka-aineen lähes poikkeuksetta omilta sopimustuottajiltaan. HK®- ja Kariniemen® -merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa. Tarvittaessa käytettävä ulkomainen liha myydään muilla tuotemerkeillä ja lihan alkuperä kerrotaan aina pakkausmerkinnöissä.

HKScanin lihantuotanto Suomessa on sopimustuotantoa tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa – From Farm to Fork. HKScan tarjoaa sopimustiloille neuvontaa, koulutusta sekä myös eläinten terveydenhuoltoa. Suomessa on erinomainen tuotantoeläinten terveydenhuolto sekä korkeat ja tiukat kriteerit eläinten hyvinvoinnille ja tuotannon laadulle. HKScanin tilalta haarukkaan ketjun osaavat lihantuottajat, viranomaiset sekä lainsäädäntö pitävät huolta siitä, että esimerkiksi tuotantoeläinten sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti, jolloin antibioottien tarve on huomattavasti pienempi kuin muualla maailmassa.

Kotimaisen lihantuotannon etuja ovat myös paikallisen elinvoimaisuuden tukeminen ja ruokaturvan ylläpito.
Myös ympäristön ja ilmaston kannalta on parasta tuottaa ruokaa mahdollisimman lähellä kulutusta.


Tiukat laatuvaatimukset myös tuontilihalle

HKScanilla on tiukat laatuvaatimukset niin kotimaisen kuin tuontilihan suhteen. HKScan mm. auditoi säännöllisesti tavarantoimittajat, joilta lihaa ostetaan. Tuontieriä kontrolloidaan tarkasti yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti ja näytteitä otetaan säännöllisesti. Tuontilihaan sovelletaan yhtiössä samoja laatuvaatimuksia kuin kotimaiseenkin. Ulkomaista lihaa hankitaan HKScan-konsernin omien teurastamoiden lisäksi tunnetuilta ja luotettaviksi tiedetyiltä lihayrityksiltä. EU-alueella on lakisääteinen naudanlihan jäljitettävyysjärjestelmä. Tuontilihan osuus on muutama prosentti koko konsernin tarpeesta.


Asiaan liittyviä soittopyyntöjä voi jättää HKScanin mediapalvelun numeroon: 010 570 5700.


HKScan on johtava pohjoismainen ruokayhtiö. Myymme, markkinoimme ja valmistamme korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa, niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2016 HKScanin liikevaihto oli lähes 1,9 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 7 300.