HKScanin Rauman yksikön jäteveden esikäsittelylaitoksella oli puhdistuskemikaalien yhteensekoittumisesta johtunut pelastustehtävä keskiviikkona 16.5.2018 aamupäivällä. Tilanteesta ei aiheutunut vahinkoa henkilöille tai ympäristölle. Jäteveden esikäsittelylaitos sijaitsee erillään tuotantolaitoksesta, minkä vuoksi tilanteella ei ollut vaikutusta Rauman yksikön tuotannolliseen toimintaan.

Tilanne sai alkunsa laitoksen puhdistusprosessin normaaleista ylläpitotöistä, joiden jäteveden esikäsittelylaitoksen vetyperoksidin syöttöjärjestelmään pääsi toista puhdistusprosessissa käytettävää kemikaalia, ferrikloridia.

Jäteveden esikäsittelylaitoksen oma palohälytysjärjestelmä teki automaattisen ilmoituksen pelastuslaitokselle, josta lähetettiin paikalle kolme pelastusyksikköä.

Tilanne ei aiheuttanut henkilö- tai ympäristövahinkoja, koska puhdistuskemikaalien ylivuoto tapahtui sisätiloissa kemikaalihuoneessa, jossa ei tapahtumahetkellä ollut ketään paikalla. Tilanne oli ohi ennen klo 12, eikä aiheuttanut merkittäviä aineellisia vahinkoja.


Lisätietoja:
HKScanin Media Service Desk, p. 010 570 5700.communications@hkscan.com