HKScan Oyj, tiedote 19.3.2019

Ilmastonmuutos on jo nyt vaikuttanut kuluttajien mielipiteisiin ruoasta. HKScan haluaa varmistaa, että sen kuluttajabrändit HK®, Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose® and Tallegg® ovat kestäviä vaihtoehtoja yhä tiedostavammille kuluttajille.

HKScanin uudet ympäristötavoitteet vuoteen 2030 mennessä

  1. Kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen 90 prosentilla vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2014)
  2. Energiakulutuksen pienentäminen 20 prosentilla (verrattuna vuoteen 2016)
  3. Vedenkulutuksen pienentäminen 25 prosentilla (verrattuna vuoteen 2018)

Tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

HKScan on tehnyt ohjelman 90 prosentin vähennystavoitteen saavuttamiseksi yksiköissään. Energiatehokkuus, uusiutuvista lähteistä peräisin oleva lämpö ja uusiutuvat polttoaineet yhtiön käyttämissä autoissa ovat tärkeä osa suunnitelmaa.

-Kasvihuonekaasujen 90 prosentin vähennystavoite on mahdollista saavuttaa vuoteen 2030 mennessä niin, että samalla teemme kannattavia investointeja sekä kehitämme yhtiön kilpailukykyä. Sen lisäksi, että vähennämme päästöjä tuotannossa, teemme myös tiivistä yhteistyötä maailmanluokan tuottajiemme kanssa vähentääksemme päästöjä myös tiloilla. Tiloilla lisätään esimerkiksi paikallisesti tuotetun proteiinin määrää rehussa, otetaan lisää uusiutuvaa energiaa käyttöön sekä lisätään biokaasulla toimivan tuotannon määrää, sanoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Mikko Saariaho.

HKScan on mitannut kasvihuonekaasupäästöjään vuodesta 2014 asti suorien ja epäsuorien päästöjen* osalta. Tähän kuuluvat höyrykattilat ja kulkuneuvot yksiköissä sekä ostettu sähkö ja kaukolämpö. Päästöjä on vähennetty korvaamalla fossiilista energiaa uusiutuvilla. Esimerkiksi Ekseko -tilalla Virossa on otettu käyttöön puupelletit ja Skarassa Ruotsissa käytetään biokaasua. Uusiutuvaa sähköä käytetään Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota ja yhtiö on vähentänyt energiankäyttöä viime vuosina.

HKScan raportoi kasvihuonekaasupäästöt GHG-protokollan scope 1:n (suorat päästöt) ja scope 2*:n (epäsuorat päästöt)