Virtuaalisesti järjestettävän ilmastokoulutuksen ensimmäisessä osassa pureudutaan mm. siihen, mitä olemme oppineet Agrofood Ecosystem® -pilottitiloilla, mistä hiilijalanjälki sika-, broiler- ja nautatiloilla koostuu sekä miten oman tilan hiilijalanjälkeä voi pienentää. Esillä ovat myös tukipolitiikka ja alkutuotannon ympäristövaikutukset laajemmassa kuvassa. Ensimmäisen koulutusjakson asiantuntijoina haastatellaan Ulf Jahnssonia (HKScan), Kari Valosta (MMM), Senja Arffmania (Envitecpolis) ja Katri Behmiä (VTT).


Vastuullisuustyöstä entistä tiiviimpi osa sopimustuotantoa

HKScanin sopimustuotantotiloilla on jo pitkään tehty työtä ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

”Tammikuun alussa esitellyn Zero Carbon -ilmastosuunnitelman mukaisesti vähennämme ensimmäisinä vuosina edelleen maatalouden hiilijalanjälkeä yhdessä sopimustuottajiemme kanssa. Toimien keskiössä ovat peltoviljelyn resurssitehokkuuden ja hiilensidonnan edistäminen. Nyt alkaneilla ilmastokoulutuksilla tarjoamme tähän kehittämiseen työkaluja”, kertoo HKScanin Suomen eläinhankinnasta vastaava johtaja Veli-Matti Jäppilä.

”Ilmastokoulutus on osa sopimustuotannon kehitysvaihetta, jossa vastuullisuustyö on aiempaa tiiviimpi osa sopimustuotantoa. Koulutuksessa tarjoilemme alan tuoreinta tietoa sopimustuottajillemme yhdessä kumppaneidemme kanssa. Samalla keräämme sopimustuottajiltamme palautetta tilatason ilmasto- ja vastuullisuusasioista. Teemme yhteistyöllä sopimustuottajistamme ilmastosankareita”, sanoo HKScanin alkutuotannon kehitysjohtaja Ulf Jahnsson.

Tulevat koulutusteemat koskevat hiiliviljelyä ja hiilijalanjälkeä, rehevöitymistä, luonnon monimuotoisuutta, vesijalanjälkeä ja eläinten hyvinvointia. Ruotsissa tuottajien ilmastokoulutus aloitetaan syksyllä 2021.

Lue lisää Zero Carbonista.