Välikasvattajat ovat erittäin tärkeä osa HKScanin nautaketjua, koska kolmannes kaikista vasikoista menee loppukasvatukseen välikasvatuksen kautta. 

Teemu Tuuliniemi aloitti kotieläintuotannon saneeraamalla kotitilansa vanhaan sikalaan välikasvattamon vuonna 2017. Suunnittelussa hän otti huomioon erityisesti eläinten hyvinvointinäkökulman, kuten muun muassa ilmanvaihdon ja kuivituksen. Teemu on muutenkin paneutunut eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen ja vasikoiden tarkkailuun, ympäristönäkökulmia unohtamatta. 

Vuoden nautatuottajaksi Teemu Tuuliniemi valittiin ansioistaan eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä. Tuuliniemen tila on osoitus siitä, että hyvä kehittämismotivaatio tuo onnistumisia. Eläinten hyvinvointi tilalla ja sitä kautta myös tuotantotulokset ovat ensiluokkaisella tasolla. Lisäksi Teemu on tehnyt aktiivista yhteistyötä HKScanin asiantuntijoiden ja kuljetussuunnittelun kanssa.  

Teemu Tuuliniemi kertoo, että vasikan hyvä elämä lähtee jo sen syntymätilalla hyvästä ternimaidosta ja kuivista olosuhteista. Omalla tilallaan hän korostaa kuivituksen, ilmanvaihdon, laadukkaan rehustuksen ja seurannan merkitystä. Vasikoille on hankittu myös karjaharjoja kehonhuoltoon.

Onnea valinnasta Teemu Tuuliniemi!

 

Eläinten hyvä kohtelu ja hyvinvointi läpi koko ketjun erittäin tärkeää HKScanissa

HKScanin toimintamaissa Itämeren alueella eläinten hyvinvointia ohjaavat tiukat lait ja säädökset. Eläinten hyvinvointi on tuottajillemme sydämenasia, sillä se takaa hyvän kasvun ja laadukkaat tuotteet. Tiiviin tuottajayhteistyön ansiosta tunnemme lihan alkuperän ja eläinten kasvuolosuhteet. Hyvinvoiva eläin on myös tae tuottajan kannattavalle liiketoiminnalle. 

HKScan hankii eläimet suoraan sopimustuottajiltaan. Tuottajapalvelussa tarjotaan neuvontaa, koulutusta ja erilaisia kehitysohjelmia, joilla tuetaan tuottajia eläinten hyvinvointiin ja ruokintaan sekä kasvatuksen ympäristönäkökohtiin liittyvissä asioissa. HKScanin omat eläinlääkärit tekevät tilavierailuja ja auttavat tuottajia eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää HKScanin toimenpiteistä eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä: Eläinten hyvinvointi (hkscan.com)


Lisätietoja:
HKScan Media Service Desk p. 010 570 5700 tai sähköpostitse communications@hkscan.com