Ruokaketjun vastuullisuus kiinnostaa yhä enemmän asiakkaita ja kuluttajia sekä myös rahoittajia ja sijoittajia. Samalla koko ruokajärjestelmälle avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ruokajärjestelmän keskeiset toimijat, joihin kuuluu elintarvikealan yritysten lisäksi huipputeknologian yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, ovat luoneet laajan Business Finlandin kumppanuusverkoston, jonka tavoitteena on perustaa digitaalinen ekosysteemi asiakastarpeisiin. Ekosysteemistä tarjotaan kotimaisille ja ulkomaalaisille sidosryhmille ruoan vastuullisuusdataa luotettavalla ja standardisoidulla tavalla.

Kevään aikana toteutettavasta ekosysteemin valmisteluvaiheesta vastaa konsortio, jonka muodostavat HKScan Oyj, GS1 Finland Oy, Bisnes+ Oy ja Cinia Oy. Hanke on Business Finlandin tukema.

Kilpailukykyä kotimaiselle ruokaketjulle

Innovaatioekosysteemin avulla voidaan kehittää uusia ruokajärjestelmäpalveluita ja vientiin skaalattavia liiketoimintamalleja, jotka palvelevat kaikkia suomalaisia toimijoita.

”HKScanissa vastuullisuustyötä on jo tehty pitkään. Työ jatkuu edelleen koko ruokaketjussa ja parhaillamme etsimme myös uusia ratkaisuja esimerkiksi digitalisaation keinoin. Kumppanuusverkostossa yhteisenä tavoitteenamme on, että kuluttajat ja asiakkaat saavat läpinäkyvästi ajantasaisen tiedon ruuan hiilijalanjäljestä ja muusta vastuullisuusdatasta”, täsmentää HKScanin alkutuotannon kehitysjohtaja Ulf Jahnsson.

Tavoite pohjautuu Food from Finland -ohjelmaan, joka luo Suomelle ja suomalaiselle elintarviketarjonnalle kansainvälistä kilpailukykyä kilpailijoihin nähden.

”Kehitämme uuden liiketoimintaekosysteemin ja alustatalouden ratkaisun, joka parantaa merkittävästi suomalaisten maatalous- ja elintarvikeyritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Suomella on mahdollisuus olla jopa ensimmäinen maa maailmassa, jolla on täysin läpinäkyvä, turvallinen ja vastuullinen ruokaketju. Voimme yhdessä tekemällä nousta ruokaketjun digitalisaation edelläkävijäksi Euroopassa, ja tätä kautta parantaa korkean lisäarvon tuotteiden menestymismahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla”, toteaa Food from Finland ohjelman johtaja Esa Wrang Business Finlandista.

”GS1 on pitkäjänteisesti rakentanut yhdenmukaista, yksiselitteistä ja määrämuotoista tapaa välittää tietoa läpi koko ruokaketjun alkutuotannosta aina asiakkaalle saakka. Nyt kehitettävä ratkaisu mahdollistaa vastuullisuustietojen helpon vertailtavuuden. Infrastruktuuriin rakennettava kyvykkyys hyödyttää koko ruokaketjua ja mahdollistaa uusien innovaatioiden linkittämisen suoraan osaksi kansainvälistä elintarviketarjontaa”, kertoo GS1 Finlandin toimitusjohtaja Jukka Kehusmaa.

 

Lisätietoa:
HKScan Oyj, alkutuotannon kehitysjohtaja Ulf Jahnsson, puh. 0400 784 193, ulf.jahnsson@hkscan.com

Business Finland, Food from Finlandin johtaja, Esa Wrang, puh. 0400 243076, esa.wrang@businessfinland.fi

GS1 Finland, toimitusjohtaja, Jukka Kehusmaa, puh. 040 5441698, jukka.kehusmaa@gs1.fi