HK Ruokatalo Oy keskittää lihan hankinnan ja alkutuotannon sekä rehukaupan yhteen yhtiöön vuoden 2011 alusta lähtien. Tämä tapahtuu yhdistämällä rehuyhtiö Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun alkutuotannon tehtävät LSO Foodsiin. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa alkutuotannon palveluprosesseja, yksinkertaistaa toimintaa sekä saavuttaa synergiaetuja yhdistämällä tukitoimintoja.

Ensimmäisessä vaiheessa muutos näkyy alkutuotannon yhteisenä toimintamallina, joka koostuu seuraavista toiminnoista:
- sikojen hankinta ja rehuratkaisut

- nautojen hankinta ja kuljetusratkaisut

- broilereiden sopimustuotanto

- alkutuotannon neuvonta, kehitys ja genetiikka

- controller- toiminnot sekä

- markkinointi

 

Lisätietoja:

HK Ruokatalon alkutuotantoprosesseista vastaava johtaja Kari Tillanen (p. 040 530 7336). Soittopyynnön voi jättää myös Marja Säkön kautta p. 010 570 2602.