HKScan Finland Oy ja Järvi-Suomen Portti Osuuskunta ovat tänään solmineet liiketoimintajärjestelyä koskevan sopimuksen. Liiketoimintajärjestelyssä perustettavaksi suunniteltu uusi yhtiö, jossa Järvi-Suomen Portti on mukana vähemmistöosakkaana, jatkaa lihavalmisteiden valmistusta Portin nykyisellä tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa. Toiminnan jatkumista varten solmitaan tehdaskiinteistön käytöstä pitkäaikainen vuokrasopimus.

Suunniteltu liiketoimintakauppa sisältää Tikkalan tehtaan tuotantolaitteiston ja Järvi-Suomen Portin tuotemerkit. Uusi yhtiö jatkaa Portin tuotteiden markkinointia ja myyntiä. 

Liiketoimintajärjestelyn piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.   

Järjestelyllä varmistetaan tuotannollisen toiminnan jatkuminen Mikkelissä sekä tuttujen ja haluttujen tuotteiden saatavuus suomalaisille kuluttajille. Järjestelyn toteutuessa HKScan Finland aikoo valmistuttaa uudessa yhtiössä Mikkelin laitoksen kapasiteettiin ja teknologiaan sopivia HK–tuotteita. Mikkelin tuotantolaitoksen omaan perustuotantoon yhdistettäessä tämä mahdollistaa uudelle yhtiölle merkittäviä tehokkuushyötyjä.

Liiketoimintajärjestely on ehdollinen Kilpailuviraston käsittelylle. Tuotannollinen toiminta Mikkelissä jatkuu ennallaan Kilpailuviraston käsittelyn ajan.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Järvi-Suomen Portin Kouvolan piirakka- ja valmisruokaliiketoimintaan, joka jatkuu ennallaan.

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Jari Leija, HKScan Finland Oy. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Säkön kautta p. 010 570 2602.

 

HKScan Finland Oy kuuluu HKScan-konserniin ja vastaa konsernin liiketoiminnasta Suomessa. Sen tytäryhtiö HK Ruokatalo Oy valmistaa ja markkinoi lihaa, lihavalmisteita ja valmisruokia. HK Ruokatalon tuotemerkit Suomessa ovat HK ja Kariniemen.
Vuonna 2009 kotimaan liikevaihto oli 732,5 miljoonaa euroa ja se työllistää on n. 2 100 henkeä.  Lisätietoa HKScanista on osoitteessa: www.hkscan.com