HKScan Finland Oy:n ja Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan (nyk. Osuuskunta Karjaportti) perustama uusi yhtiö Järvi-Suomen Portti Oy on aloittanut toimintansa vuodenvaihteessa. Uusi yhtiö jatkaa lihavalmisteiden valmistusta Osuuskunta Karjaportin omistamalla tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa. HKScan Finland on uudessa yhtiössä enemmistöosakkaana 90 prosentin osuudella.

Järvi-Suomen Portti Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.1.2011 alkaen nimitetty KTM Markku Rönkkö. Hän siirtyy tehtävään Osuuskunta Karjaportin (ent. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta) toimitusjohtajan tehtävästä. Aikaisemmin Rönkkö on toiminut toimitusjohtajana Olvi Oyj:ssä, Savon Voima Oyj:ssä ja Karelia-Upofloor Oy:ssä.

Liiketoimintajärjestelyn piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

HKScan Finland Oy ja Järvi-Suomen Portti Osuuskunta (nyk. Osuuskunta Karjaportti) ilmoittivat kesällä solmineensa liiketoimintajärjestelyä koskevan sopimuksen ja perustavansa uuden yhtiön jatkamaan ja kehittämään lihavalmistetuotantoa Mikkelissä. Kilpailuviranomaisten hyväksyntä yhteisyritykselle saatiin lokakuussa. Liiketoimintakauppaan kuuluivat Tikkalan tehtaan tuotantolaitteisto ja liiketoiminta sekä Järvi-Suomen Portin tuotemerkit. Mikkelin tehdaskiinteistöstä on liiketoimintajärjestelyn yhteydessä solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus.


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari Leija, HKScan Finland Oy. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Säkön kautta p. 010 570 1133.


HKScan Finland Oy kuuluu HKScan-konserniin ja vastaa konsernin liiketoiminnasta Suomessa. Sen tytäryhtiö HK Ruokatalo Oy valmistaa ja markkinoi lihaa, lihavalmisteita ja valmisruokia. HK Ruokatalon tuotemerkit Suomessa ovat HK ja Kariniemen.
Vuonna 2009 kotimaan liikevaihto oli 732,5 miljoonaa euroa ja se työllistää n. 2 100 henkeä. Lisätietoa HKScanista on osoitteessa: www.hkscan.com