Järvi-Suomen Portti Oy käynnistää kehittämisohjelman, jolla pyritään tuotannon tehokkuuden nostamiseen ja Mikkelin Tikkalassa sijaitsevan tuotantolaitoksen vajaan kapasiteetin hyödyntämiseen entistä tehokkaammin. Samalla yhtiö kehittää toimintaansa itsenäisenä tuotantolaitoksena ja omalla brändillä Itä-Suomen johtavaksi ruokataloksi.

Kehitystoimien ensimmäisessä vaiheessa toimintaa sopeutetaan siten, että päällekkäisyyksiä HKScan Finlandin toimintojen kanssa puretaan ja toimintaa keskitetään parhaiten osaaville yksiköille Suomessa. Tikkalan osalta tämä tarkoittaa tukitoimintojen mahdollista ostamista HK Ruokatalolta ja toimenkuvien sekä tehtävien tarkistamista vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Edellä olevan johdosta Järvi-Suomen Portti aloittaa henkilöstön edustajien kanssa yt-neuvottelut. Neuvotteluesitys on annettu henkilöstöryhmien edustajille ja henkilöstövaikutukset täsmentyvät yt-neuvottelujen aikana.

Suunnitellun kehittämisohjelman osana ovat lisäksi logististen toimintojen mahdolliset uudelleenjärjestelyt ja/tai keskittämiset sekä uusien hankkeiden käynnistäminen käyttämättömien tilojen hyödyntämiseksi.

Järvi-Suomen Portti Oy tulee toteuttamaan voimakkaasti uutta kehittämisohjelmaansa, joka luo vahvan pohjan kasvulle. Samalla Itä-Suomen johtava ruokatalo tarjoaa yhteistyökumppaneille kustannustehokkaan ja osaavan kanavan kotimaan markkinoille.


Lisätietoja:
Järvi-Suomen Portti Oy:n toimitusjohtaja Kari Piispanen, p. 040 160 4584
Järvi-Suomen Portti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja HKScan Finlandin toimitusjohtaja Jari Leija. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Säkön kautta, p. 010 570 1133.


HKScan Finlandin tytäryhtiö Järvi-Suomen Portti Oy aloitti toimintansa tammikuun alussa 2011. Uusi yhtiö jatkaa lihavalmisteiden valmistusta Osuuskunta Karjaportin omistamalla tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa.
HKScan Finland Oy kuuluu HKScan-konserniin ja vastaa konsernin liiketoiminnasta Suomessa. Vuonna 2010 kotimaan liikevaihto oli 718,5 miljoonaa euroa ja se työllistää n. 2 460 henkeä.
Lisätietoa HKScanista on osoitteessa: www.hkscan.com
***
Järvi-Suomen Portti Oy on kehittyvä, valtakunnallisesti toimiva elintarvikealan yritys. Yhtiö valmistaa ja markkinoi lihavalmisteita, välipalatuotteita sekä teollisesti pakattua lihaa. Järvi-Suomen Portin tuotemerkit ovat Portti ja UkkoPekka. Yrityksen tuotantolaitos sijaitsee Mikkelissä.