Kotimainen lähiruoka ja ruuan jäljitettävyys tulevat kärsimään merkittävästi jos suuret elintarvikeyritykset siirtyvät ulkomaiseen omistukseen, totesi HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja Porissa perjantaina.

“Suomalainen omistus on perusedellytys kotimaisen ruokatuotannon kehittämiselle. Johtamani yrityksen kokemukset kertovat, että parhaiten ruoan turvallisuus ja jäljitettävyys varmistetaan, kun koko tuotantoketju on omassa hallinnassa”, Perkonoja sanoi.

Perkonojan mukaan hallitusohjelmassa ruokapolitiikka on otettu vakavasti.

”Puhdas ruoka on nähty ohjelmassa Suomen vahvuutena, ja ruokasektoria pidetään tulevaisuuden kasvualana”, hän sanoi.

Perkonoja vetosi samassa tilaisuudessa puhuneeseen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiseen toivoen hallitukselta aktiivisia toimia suomalaisen ruuantuotannon edellytysten turvaamiseksi.

Perkonoja piti kestämättömänä nykyistä tilannetta, jossa eriarvoiset palkkausjärjestelmät ovat johtaneet siihen, että ruoan tuottaminen EU-yhteisön keskeisissä suurvaltioissa on Suomeen verrattuna merkittävästi edullisempaa. Hän varoitti, että jatkuessaan nykytilanne vähentää vääjäämättä Suomessa tuotetun ruoan määrää ja sen valmistukseen tarvittavia työpaikkoja.

Perkonoja muistutti myös, että kulunut kevät on ollut suomalaisille tuottajille todella vaikea.

”Saksan dioksiinikohun aiheuttama sianlihan eurooppalainen ylitarjonta on laskenut sianlihan hintaa voimakkaasti. Tämä on pistänyt kotimaiset sianlihantuottajat todella koville” hän sanoi.


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218.


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa.