Järvi-Suomen Portti Oy käynnisti 30.6.2011 kehittämisohjelman, jolla tähdätään  tuotannon tehokkuuden nostamiseen ja Mikkelin Tikkalassa sijaitsevan tuotantolaitoksen vajaan kapasiteetin hyödyntämiseen entistä tehokkaammin.  Samalla yhtiö kehittää toimintaansa itsenäisenä tuotantolaitoksena ja omalla brändillä Itä-Suomen johtavaksi ruokataloksi.

 

Yt-neuvottelut henkilöstön kanssa on saatettu päätökseen. Toimintaa sopeutetaan keskittämällä Järvi-Suomen Portin keräily-, logistiikka ja IT-tukitoiminnot  HKScan Finlandiin. Myynnin henkilöstöä vähennetään kenttä- ja puhelinmyynnistä, mutta vahvistetaan ketjumyynnin osalta, vastaamaan paremmin asiakkaiden nykyisiä tarpeita.

 

Uudelleen organisoinnin ja tehostamistoimien henkilöstövaikutus Järvi-Suomen Portille on 13 henkilötyövuotta. Ne koskevat johtoa, ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä. Henkilöstövaikutukset toteutetaan irtisanomisin, eläkeratkaisuin ja lomautuksin. Vuotuinen säästö toiminnan keskittämisestä ja henkilöstön vähennyksistä on arviolta noin 2,2 miljoonaa euroa.

 

Kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe aloitetaan 1.9.2011, jolloin Tikkalaan ryhdytään keskittämään pihvinvalmistusta muilta tuotantopaikkakunnilta. Kun keräilytoiminta loppuu vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, lisätään HKScan Finlandin naudanlihan mureutusvarastointia Tikkalan vapautuvassa logistiikkakeskuksessa.

 

Järvi-Suomen Portti toteuttaa voimakkaasti uutta kehittämisohjelmaa, jolla luodaan vahvaa pohjaa kasvulle. Ohjelman pääpaino on ihmisten osaamisen kehittämisessä, prosessimaisessa vuorovaikutteisessa toiminnassa ja muutosten hallitsemisessa.

 

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Jari Leija, HKScan Finland Oy. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.
  • toimitusjohtaja Kari Piispanen, Järvi-Suomen Portti Oy, puh. 040 160 4584

 

Järvi-Suomen Portti Oy - Itä-Suomen johtava ruokatalo - tarjoaa tulevaisuudessakin kiinnostavan ja aidon vaihtoehdon niin asiakkaille kuin kuluttajille arjen ja juhlan ruokahetkiin.