HKScan-konserniin kuuluva hankintayhtiö HK Agri siirtyy Suomessa sikaketjun ohjatumpaan sopimustuotantoon. Uudella pitkäjänteisellä sopimuspolitiikalla parannetaan ketjun hallittavuutta ja ohjattavuutta sekä turvataan paremmin toiminnan jatkuvuutta. Sopimusuudistus koskee ainoastaan HK Agrin porsastuotantoketjua.

Uudistus hyödyttää kuitenkin ketjun kaikkia toimijoita ja sen myötä helpottuu myös kehittäminen. Jatkossa lihan alkutuotannossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota laatuun, jotta kuluttajien tuotannolle sekä tuotetulle lihalle asettamat odotukset saadaan täytettyä. 

Uusi toimintamalli tasapainottaa lisäksi porsas- ja lihasikatuotannon välisiä eroja eläinpaikkamäärissä.

Epätasapainoa on syntynyt, kun porsastuotanto HK Agri -ketjussa on tehostunut viime vuosien aikana noin 0,8 porsasta emakkoa kohden vuodessa ja lihasikapaikkojen määrä sen sijaan on viime vuosina vähentynyt. Lisäksi tuotannossa olevien lihasikapaikkojen kierto on hidastunut osin tukipoliittisista ja osin kannattavuussyistä.

 

Tappiollisesta sianlihanviennistä luovutaan

 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa kannattavuutta, sillä yhtiö sopeuttaa sikaketjun sopimustuotantoa kotimarkkinoiden kysyntää vastaavaksi.

Sikatuotantoa koskeva vähennys kohdistuu tappiollisen sianlihan vientiin. Sianlihan tuotanto Suomen lähialueilla on kasvanut merkittävästi, minkä vuoksi sianlihan vienti on ollut kovasti kilpailtua ja huonosti kannattavaa. Samanaikaisesti on paremmin kannattavan ruhokaupan osuus viennistä vähentynyt ja huonommin kannattavan leikatun lihan määrä kasvanut.

Lisätietoja:
- HKScan Oyj, toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218.
- HK Agri Oy, toimitusjohtaja Veli-Matti Jäppilä, p. 0400 522 692

HK Agri Oy on HKScan Finland Oy:n tytäryhtiö, joka hankkii sopimustuottajiltaan kotimaista sian-, naudan- ja broilerinlihaa HKScan Finlandiin kuuluvien yhtiöiden kuten mm. HK Ruokatalon tarpeisiin. HK Agri tarjoaa lisäksi tuotantoeläinten ruokintatuotteita sekä lihantuotannon asiantuntijapalveluita