Mikkelissä toimiva Järvi-Suomen Portti Oy kertoi tammikuun lopulla siirtyvänsä viime syksynä aloitetun kehittämisohjelman toiseen vaiheeseen ja käynnistävänsä koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut toiminnan tehostamiseksi ja kulujen karsimiseksi. Maaliskuun alkupuolella päättyneissä neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 43 henkilöä yhtiön yhteensä 150 hengestä.

Säilyttääkseen elintarvikealan työpaikkoja Itä-Suomessa on Järvi-Suomen Portti solminut koko henkilöstön kanssa merkittävän kaksivuotisen paikallisen sopimuksen, jonka mukaan yt-neuvotteluissa käsitelty henkilöstön sopeuttamistarve hoidetaan irtisanomisten sijaan lomautuksin, tehtävämuutoksin tai uusia tehtäviä koskevin koulutuksin.

Henkilöstön kanssa solmittu yhteistyösopimus auttaa Järvi-Suomen Porttia elintarvikemarkkinoiden kovassa valikoimapaikkakilpailussa tuomalla joustavuutta eri ruokasesonkeihin kohdistuviin työvoimatarpeen muutoksiin.  Sopimuksen myötä yhtiön koko henkilöstö sitoutuu kuluttaja- ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen, ja tavoitteena on asiakkaille erittäin tärkeä tuotteiden päivittäinen sadan prosentin toimitusvarmuus. Täysi toimitusvarmuus edellyttää yritykseltä nopean reagoinnin ja ketteryyden lisäksi saumatonta yhteistyötä niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin kanssa. 

Osaamisen kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin

Kehittämisohjelman osana Järvi-Suomen Portti aloitti alkuvuonna koulutuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena on varmistaa yhtiön avainhenkilöiden osaaminen ja henkilökohtaisten taitojen kehittyminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Koulutus laajenee koskemaan yhtiön koko henkilöstöä vuosien 2012-2013 aikana.

Kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe päättyi

Järvi-Suomen Portti toteuttaa määrätietoisesti kesällä 2011 käynnistettyä kehittämisohjelmaa, jolla aseman vahvistamisen lisäksi rakennetaan vahvaa pohjaa kasvulle tehostamalla toimintaa ja parantamalla kilpailukykyä. Kokonaisuudessaan ohjelman pääpaino on ihmisten osaamisen kehittämisessä, prosessimaisessa vuorovaikutteisessa toiminnassa ja muutosten hallitsemisessa. Järvi-Suomen Portin uudistumisen ja investoinnit prosessien ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen on tehnyt mahdolliseksi se, että yritys kuuluu HKScan-konserniin.

Syksyllä 2011 aloitetun kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe päättyi maaliskuussa, jolloin yhtiön logistiikka-, keräily- ja siirtokuljetukset sekä IT-palvelujen tuottaminen siirtyivät Vantaalle osaksi HKScanin Suomen toimintoja. Toteutetut integroinnit mahdollistavat Tikkalan tehtaan käyttöasteen nostamisen nykyisestä.  

Lisätietoja:

  • toimitusjohtaja Anne Mere, HKScan Finland Oy. Hänelle voi jättää soittopyynnön viestintäpäällikkö Marja Siltalan kautta p. 010 570 2290.
  • toimitusjohtaja Kari Piispanen, Järvi-Suomen Portti Oy, puh. 040 160 4584

 

HKScan-konserniin kuuluva Järvi-Suomen Portti valmistaa ja markkinoi lihavalmisteita, välipalatuotteita sekä kuluttajapakattua lihaa. Järvi-Suomen Portin tuotantolaitos sijaitsee Mikkelissä ja sen tuotemerkit ovat Portti ja UkkoPekka.